Pirolizės pritaikymas skystųjų dervų bei pluošto atgavimui iš vėjo turbinų menčių ir jų pritaikymas cemento sutvirtinimui ir gyvavimo ciklo įvertinimu (P-MIP-23-84)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.04.12 - 2026.03.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Lietuvos mokslo taryba

Projekto aprašymas:
Šiuo projektu siekiama paversti vėjo turbinų menčių atliekas į tris didelės pridėtinės vertės produktus: degią alyvą, dujinius ir trumpus pluoštus, naudojant tris nuoseklius apdorojimo būdus: mechaninį, pirolizę ir cheminį apdorojimą laboratoriniais ir bandomaisiais skalėmis. Be to, regeneruoti trumpi pluoštai bus naudojami kaip cementinės matricos armatūros užpildas, kuris taip pat gali būti naudojamas kaip pirminio pluošto pakaitalas. Be to, tiria siūlomo metodo poveikį aplinkai didinant ir komerciniais tikslais.

Projekto nr.: P-MIP-23-84
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-04-12 – 2026-03-31
Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas
Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas

Projekto finansavimas:
Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Kęstutis Zakarauskas 105-LK +37037401830 Kestutis.Zakarauskas@lei.lt