Tikimybinio ilgalaikio naujų energijos technologijų įvertinimo scenarijai (PLANETS)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2008.01.01 - 2010.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

PLANETS – tai Europos Komisijos Septintosios Bendrosios Programos finansuotas projektas, kuris siekia parengti patikimus energetikos technologijų raidos scenarijus 50 metų į priekį ES šalims narėms. PLANETS yra jungtinis vidutinio masto tikslinis mokslinių tyrimų projektas.

Projekto tikslas – įvertinti technologijų kūrimo ir diegimo poveikį pasaulio ir Europos lygiu, naudojant eilę sudėtingų modelių, skirtų numatyti perspektyviausių ateities energijos gamybos technologijų komplektą, reaguojant į būsimą Europos Sąjungos bei pasaulio šalių aplinkosaugos ir energetikos politiką bei su ja susijusius spaudimus energetikos sektoriui.

Projekto metu buvo sudarytas energetikos-ekonomikos-klimato kaitos modelių rinkinys, apimantis tiek bendruosius, tiek dalinės pusiausvyros modelius, skirtas įvertinti ateities energijos gamybos technologijų plėtros scenarijus, taikant pažangias metodikas, tokias kaip stochastinė analizė. Atlikti technologijų vertinimai leidžia nustatyti konkrečių technologijų prieinamumo ir diegimo efektyvumo gaires. Įvairių scenarijų ekonominiai padariniai buvo vertinami atsižvelgiant į ES ekonomikos konkurencingumą pasaulio mastu.

Atsižvelgiant į ilgalaikį energijos technologijų analizės pobūdį, jau nekalbant apie daugybę neapibrėžtumų, susijusių su natūraliais, technologiniais ir socialiniais ir ekonominiais veiksniais, energijos technologijų scenarijų kūrimas buvo atliekamas, taikant tikimybinę ir stochastinę modeliavimo analizę, siekiant kiekybiškai įvertinti svarbiausius neapibrėžtumus ir įvertinti scenarijų jautrumą įvairiems galimiems veiksmų pokyčiams. Šiuo tikslu buvo pasitelktas moderniausių energetikos, ekonomikos ir klimato modelių rinkinys. Sukurtas integruotas modelių komplektas apima regioninę aprėptį, technologines detales ir ekonominius tarpusavio ryšius. Atliktas technologijų vertinimas leido išanalizuoti energijos gamybos technologijų plėtros galimybes, kurios vaidina svarbų vaidmenį per tiriamąjį laikotarpį, ir nustatyti svarbiausius aspektus, susijusius su šių technologijų konkurencingumo didinimu ES. PLANETS projekto metu buvo parengti scenarijai, kurie atspindi energetikos sistemų ateitį, atsižvelgiant į aplinkosaugos ir energetikos politiką Europos ir pasaulio mastu, kuri turi tiesioginę įtaką naujų technologijų diegimui bei jų skverbimuisi į energijos rinkas ir konkurencingumo augimui. PLANETS projekte taip pat analizuojamas energetikos technologijų ateities prognozių bei Europos ir pasaulio klimato kaitos įsipareigojimų ryšys, ypač tokiose srityse kaip ekonomikos konkurencingumas ir ekologiškų technologijų įsisavinimo pajėgumai. Projekto metu taip pat atliktas nustatytų ateities energijos gamybos technologijų įvairiuose sektoriuose (elektros, šilumos, transporto ir kt.) darnumo vertinimas, atsižvelgiant į svarbiausius ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius rodiklius.

LEI mokslininkai, vadovaudami naujų energijos gamybos technologijų darnumo vertinimo darbų paketui, skyrė dėmesį naujų energijos gamybos technologijų ekonominio, aplinkosauginio ir socialinio poveikio vertinimui bei perspektyviausių energijos gamybos technologijų elektros energetikos ir transporto sektoriuje parinkimui, remiantis įvairiais klimato kaitos politikos scenarijais. Šiame projekte anglies dvideginio sugėrimo ir geologinio saugojimo technologijoms buvo skirtas išskirtinis dėmesys, nes kaip tik šios technologijos turėtų nutiesti tiltą (angl. bridging technologies), pereinant iš organiniu kuru paremtos energetikos į atsinaujinančiais energijos ištekliais paremtą darnią energetikos sistemą.

Galiausiai PLANETS projekto metu buvo sukurta informatyvi internetinė svetainė, leidžianti supažindinti su projekto rezultatais ir politikos rekomendacijos  daugelį suinteresuotų šalių (nuo mokslo, pramonės, vyriausybės ir kt.)

LEI veikla projekte

LEI buvo atsakingas už vadovavimą WP3. Atlikti darbai: energijos technologijų darnumo vertinimo metodikos sukūrimas, ES energetikos politikos analizė ir energijos technologijų darnumo įvertinimas. Taip pat parengta daugiakriterinio vertinimo rodiklių sistema klimato kaitos įvelninimo scenarijų vertinimui ir atliktas daugiakriterinis klimato kaitos švelninimo scenarijų vertinimas, pritaikius parengtą metodiką.

Bendra projekto vertė: 1 927 049,80 EUR (LEI dalis: 75 264 EUR)

Koordinatorius: FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI, Italija

Dalyviai:

  • STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND, Nyderlandai
  • UNIVERSITAET STUTTGART, Vokietija
  • KANLO CONSULTANTS S.A.R.L., Prancūzija
  • ORDECSYS SARL, Šveicarija
  • CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, Švedija
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
  • THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Jungtinė Karalystė
  • STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, Nyderlandai

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Dalia Štreimikienė 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Asta Mikalauskienė