Dalia Štreimikienė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
419-AK
Telefonas:
+37037401958

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2020

Monografijos (Knygos) skyrius

2021

Rani P., Mishra A. R., Mardani A., Cavallaro F., Krishankumar R., Štreimikienė D. [LEI]. An extended fuzzy divergence measure-based technique for order preference by similarity to ideal solution method for renewable energy investments In: Renewable-Energy-Driven Future Technologies, Modelling, Applications, Sustainability and Policies. London: Elsevier, 2021, Chapter 15, p. 469-490. ISBN 978-0-12-820539-6.

Straipsnis

2023

Brychko M., Bilan Y., Lyeonov S., Štreimikienė D. [LEI]. Do changes in the business environment and sustainable development really matter for enhancing enterprise development? In: Sustainable Development. Hoboken: WILEY, 2023, Vol. 31, Iss. 2, p. 587-599. ISSN 0968-0802, eISSN 1099-1719.
Šikšnelytė-Butkienė I., Štreimikienė D. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Baležentis T.. Answer to the letter – Measuring energy poverty and energy vulnerability In: Sustainable Cities and Society. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 92, 104463, p. 1-1. ISSN 2210-6707, eISSN 2210-6715.
Tananaiko T., Yatsenko O., Osypova O., Nitsenko V., Baležentis T., Štreimikienė D. [LEI]. Economic Rationale for Manifestations of Asymmetry in the Global Trading System In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 6, 5316, p. 1-49. ISSN 2071-1050.
Štreimikienė D. [LEI], Šikšnelytė-Butkienė I., Lekavičius V. [LEI]. Energy Diversification and Security in the EU: Comparative Assessment in Different EU Regions In: Economies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 3, 83, p. 1-18. ISSN 2227-7099.
Hasheminasab H., Štreimikienė D. [LEI], Pishahang M.. A novel energy poverty evaluation: Study of the European Union countries In: Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 264, 126157, p. 1-9. ISSN 0360-5442.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L.. Energy Poverty and Low Carbon Energy Transition In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, 610, p. 1-14. ISSN 1996-1073.

2022

Kostikova K., Gawlik A., Koniuszy A., Rabe M., Jakubowska A., Šniegowski M., Bilan Y., Štreimikienė D. [LEI]. Analysis of sea waves energy resources in the Baltic Sea and technical possibilities of their usage for energy generation in Poland In: Acta Montanistica Slovaca. Kosice: BERG Technical University of Kosice, 2022, Vol. 27, No. 3, p. 827-836. ISSN 1335-1788.
Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Energy M&A Market in the Baltic States Analyzed through the Lens of Sustainable Development In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 21, 7907, p. 1-21. ISSN 1996-1073.
Štreimikienė D. [LEI], Kyriakopoulos G. L., Stankūnienė G. [LEI]. Review of Energy and Climate Plans of Baltic States: The Contribution of Renewables for Energy Production in Households In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, 7728, p. 1-16. ISSN 1996-1073.

Pranešimas konferencijoje

2021

Andriuškevičius K. [LEI], Štreimikienė D. [LEI]. Sustainability framework for assessment of mergers and acquisitions in enegy sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 510-510. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).

2018

Štreimikienė D. [LEI]. Promotion schemes for renovation of multi-flat buildings In: The International Science conference SER 2018. New trends and best practices in socioeconomic researchl Igalo, Herceg Novi, Montenegro. Podgorica: „3M Makarije“, 2018, p. 1-16. ISBN 978-9940-673-18-5.

2016

Štreimikienė D. [LEI], Vasauskaitė J.. Energy efficiency development in Lithuanian furniture industry In: Journal of advanced management science. Rowland Heights: Engineering and technology publishing, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 9-15. ISSN 2168-0787.
Vasauskaitė J., Štreimikienė D. [LEI]. Evaluation of energy intensity in Lithuanian wood manufacturing sector In: Journal of economics, business and management. Singapore: IACSIT, 2016, Vol. 4, No. 1, p. 633-637. ISSN 2301-3567.

Tarptautiniai projektai

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

PLANETS – tai Europos Komisijos Septintosios Bendrosios Programos finansuotas projektas, kuris siekia parengti patikimus energetikos technologijų raidos scenarijus 50 metų į priekį ESDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

The CASES Co-ordination Action has three principal objectives: I.To compile detailed estimates of both external and internal costs of energy production for different energy sources foDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Interreg

1

Projekto RUSE pagrindiniai tikslai: pirmas, siekiama sustiprinti ryšį tarp miesto plėtros ir darnios energetikos klausimų; antras, daryti įtaką geresniam struktūrinių fondų naudojimuiDaugiau

TATENA

1

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

Pažangi energetika Europai

1

Six regional case studies are developed, where significant energy efficiency and renewable energy achievements are obtained in the frame of Structural Funds planning, or other regionaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau

2
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau