Vandenilio energetikos technologijų mokymo organizavimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.03.02 - 2008.02.29
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pakelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei paruošti naujus specialistus vandenilio energetikos technologijų srityje, siekiant kad Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų kokybė atitiktų greitai augančius suinteresuotų visuomenės grupių (verslas, švietimas ir kt.) poreikius bei vykdomi tyrimai atitiktų ES lygį, t.y. taptų konkurencingi ES mastu.

Projektas įgyvendinamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ bei Lietuvos energetikos instituto ir Vytauto Didžiojo Universiteto lėšų.

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Partneris: Vytauto Didžiojo Universitetas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt