Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra (JŪRSEK)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.08.20 - 2015.09.10
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Projektas užtikrina Klaipėdos universiteto ir kitų Jūrinio slėnio partnerių bendradarbiavimą dvejose mokslinių tyrimų kryptyse, koncentruodamas Lietuvos mokslininkų pastangas. Keliami 2 uždaviniai: pirmas, apimantis technologijos mokslų plėtrą skirtas aplinkai draugiškų („žaliųjų“) technologijų vystymui jūros sektoriaus kryptyse (laivų statyba, energetika). Šioje srityje planuojamos veiklos skirtos aplinkos taršos jūrinio komplekso įrenginiuose bei viso uosto komplekso poveikio aplinkai tyrimams (jūrinių sistemų elektromagnetinės taršos tyrimai, jūrų transporto energetikos ir laivų aplinkosaugos technologijų tyrimai, jūrinių konstrukcijų aplinkosauginiai tyrimai), taip pat sumaniųjų technologijų vystymas (jūrinių konstrukcijų patikimumo ir ilgalaikiškumo tyrimai, jūrinių mechatroninių sistemų dinamikos tyrimai, jų valdymo prototipo kūrimas, klasterizacijos poreikio tyrimai). Antras uždavinys apima jūros aplinkos tyrimus, tam numatomos veiklos skirtos Baltijos jūros fizinių procesų tyrimams (Baltijos jūros paleogeografinių sąlygų kaita paskutiniojo ledynmečio ciklo metu, Baltijos jūros kranto zonos geologinė sandara ir jos šiuolaikinė raida, Baltijos jūros priekrantės hidrodinaminių ir litodinaminių procesų modeliavimas). Antras šios užduoties tyrimas skirtas biotinės aplinkos tyrimas apima naujų metodų kūrimą, cheminę ekologiją, biogeocheminius bei trofinio tinklo tyrimus.Taigi padidės mokslininkų konkurencingumas, efektyvus Jūrinio slėnio mokslo infrastruktūros panaudojimas. Projekto tikslinė grupė bus surenkama iš didžiausią mokslinį potencialą turinčių mokslininkų ir kitų tyrėjų, turinčių mokslinį įdirbį bei žinių šiose tematikose ir maksimaliai galinčių prisidėti prie šių tematikų kokybiško įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė: 1 283 684,84 EUR

Koordinatorius: Klaipėdos universitetas

Partneris: Lietuvos energetikos institutas

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Kriaučiūnienė 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt