Jūratė Kriaučiūnienė

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
vadovė (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
426-AK
Telefonas:
+37037401962

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2015

Kayhko J., Apsite E., Bolek A., Filatov N., Kondratyev S., Korhonen J., Kriaučiūnienė J. [LEI], Lindstrom G., Nazarova L., Pyrh A., Sztobryn M.. Recent change – river run-off and Ice cover In: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin Regional Climate Studies. Springer, 2015, p. 99-116. ISBN 978-3-319-16005-4 , eISBN 978-3-319-16006-1 .

Straipsnis

2024

Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Warming Climate-Induced Changes in Lithuanian River Ice Phenology In: Sustainability. Basel: MDPI, 2024, Vol. 16, Iss. 2, 725, p. 1-18. ISSN 2071-1050.
Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Vezza P., Kriaučiūnienė J. [LEI], Rakauskas V., Steponėnas A., Jurgelėnaitė A. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Nazarenko S. [LEI]. Multicomponent assessment of the impact of hydropower cascade on fish metrics In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 906, 167541, p. 1-10. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.

2023

Engeland K., Klavins M., Koisuvalo H., Kriaučiūnienė J. [LEI], Lode E., Snorrason A., Zhang L., Bauer-Gottwein P., Harðardóttir J.. NHF 50 years In: Hydrology Research. London: IWA Publishing, 2023, Vol. 54, Iss. 9, p. 1-7. ISSN 1998-9563, eISSN 2224-7955.
Stakėnienė R., Jokšas K., Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Raudonytė-Svirbutavičienė E.. Nutrient loadings and exchange between the Curonian Lagoon and the Baltic Sea: Changes over the past two decades (2001–2020) In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 23, 4096, p. 1-21..
Bertola M., Blöschl G., Bohac M., Borga M., Kriaučiūnienė J. [LEI], et al. Megafloods in Europe can be anticipated from observations in hydrologically similar catchments In: Nature Geoscience . Berlin: Nature Portfolio, 2023, Vol. 16, p. 982-988. ISSN 1752-0894, eISSN 1752-0908.
Nazarenko S. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Putrenko V., Kriaučiūnienė J. [LEI]. Evaluating Hydrological Drought Risk in Lithuania In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, 2830, p. 1-18. ISSN 2073-4441.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Povilaitis A.. The Development of a Hydrological Drought Index for Lithuania In: Water. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 8, 1512, p. 1-20. ISSN 2073-4441.

2022

Nazarenko S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Spatial and Temporal Patterns of Low-Flow Changes in Lowland Rivers In: Water. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, 801, p. 1-19. ISSN 2073-4441.

Pranešimas konferencijoje

2024

Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Impact of Hydropower Plants on the River Hydromorphological Processes in the Context of Climate Change In: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions 3rd Edition Proceedings of 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-3), Tunisia 2021. Cham: Springer, 2024, p. 257-259. ISSN 2522-8714, eISSN 2522-8722 ISBN 978-3-031-43921-6, eISBN 978-3-031-43922-3.

2023

Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Projections of baltic sea wave energy resources according to shared socioeconomic pathways (ssp) scenarios In: Book of Abstracts WECANet COST Action CA17105 Conference Ghent, Belgium March 6-7 March 2023 . Belgium: COST (European Cooperation in Science and Technology), 2023, p. 32-32. ISBN 9789080928138.
Nazarenko S. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Determination of hydrological drought by daily water level data In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 2-2..
Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Variability of the hydrometeorological parameters of the curonian lagoon in two climate normal periods In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 1-1..

2021

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Long-term Future Impact of Runoff Changes on Hydrotechnical Structures in Low-land Rivers In: Conference Proceedings WATER RESEARCH AND INNOVATIONS IN DIGITAL ERA 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia . Riga: RTU - Rygos technikos universitetas, 2021, p. 15-21. ISBN 978-9934-22-618-2.

2020

Jakimavičius D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Prediction of wave energy resources of the Baltic Sea under climate change In: ook of Abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy. Online, November 26-27, 2020. Florencija: COST, 2020, p. 40. ISBN 9789080928107.
Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Patterns of low flow and intermittency in the rivers of water surplus zone In: AGU Fall Meeting 2020, virtual conference, 1-17 December 2020. JAV: 2020, p. 1-9..

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Ecological flow estimation in Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 175-176. ISBN 978-981-11-2731-1.

2015

Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Flood pattern changes in the Lithuanian rivers In: Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата: материалы Международной научн. конф.. Минск, Белорус: 2015, p. 175-177. ISBN 978-985-553-278-2.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2022

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Virbickas T.. Hidrotechnikos statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas siekiant išsaugoti i vandens ekosistemas In: Žemėtvarka ir hidrotechnika. Kauno r. Akademija: Lietuvos žemėtvarkos ir hidromechanikos inžinierių sąjunga, 2022, Nr. 1, p. 52-59. ISSN 1648-3014.

2021

Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Virbickas T.. Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, T. 67, Nr. 1 - 2, p. i-iii. Scopus . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Ar pakis Lietuvos upių vandens ekosistemų gyvavimo sąlygos XXI a. pabaigoje? In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 2, p. 1-3. ISSN 0235-7208.

2017

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.
Kriaučiūnienė J. [LEI]. Impact of climate change and other abiotic environmental factors on aquatic ecosystems In: Environmental Research, Engineering and Management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017, Vol. 73, Nr. 2, p. 5-6. ISSN 1392-1649.

2015

Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Europos mokslininkai apie potvynių dažnio tyrimus įvairiose šalyse (COST veikla ES0901 FloodFreq) In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 3-5. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

LIFE programa

1

Projekte bus įgyvendinamas Nacionalinis vandens sektoriaus planas, užtikrinant gerą paviršinių ir jūros vandenų būklę pagal Vandens pagrindų direktyvą ir Jūrų strategijos pagrindų dirDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projekto „Klimatas ir energetinės sistemos“ tikslas yra plačiau susipažinti su klimato kaitos pokyčiais ateityje ir įvertinti šių pokyčių įtaką Šiaurės šalių energetinės sistemos vystDaugiau

Interreg

1

Projekto santrauka: Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncDaugiau

2

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

3
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

4

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau

COST

1

The pressure of climate change and the growing energy demand has increased interest in marine renewable energy resources, such as wave energy which can be harvested through Wave EnergDaugiau

2

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

3

2009-2014 m. COST veikla ES0901 subūrė dalyvius, atstovaujančius įvairias mokslo ir tyrimų institucijas iš 25 Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Projektas užtikrina Klaipėdos universiteto ir kitų Jūrinio slėnio partDaugiau

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau Programos) tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas moksDaugiau