Projekto REEFLEX įvadinis susitikimas

REEFLEX project logo

2023 m. sausio 26-27 d. Saragosos mieste, Ispanijoje, įvyko projekto „Pakartotinai pritaikomi, sąveikaujantys, tarpsektoriniai sprendimai ir energijos paslaugos paklausos lankstumo rinkose“ (angl. REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets) (proj. akronimas – REEFLEX) įvadinis susitikimas.

REEFLEX tikslas – sukurti naujų tarpsektorinių energetikos paslaugų, kurias teikia MVĮ ir startuoliai, nišas paklausos lankstumo rinkose ir padidinti energijos vartotojų dalyvavimą paklausos lankstumo rinkose. Projektu kuriama centrinė sąveikumo platforma ir paslaugų katalogas, leidžiantis maksimaliai padidinti paskirstytų energijos išteklių lankstumą, atsižvelgiant į skirtingus galutinių vartotojų profilius ir poreikius bei esamos infrastruktūros fizinius apribojimus.

Naujame ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projekte, prasidėjusiame 2023 sausį, dalyvauja ir Lietuvos energetikos institutas (LEI), kartu su 26 kitomis projekte dalyvaujančiomis organizacijomis.

Įvadinio susitikimo metu projekto koordinatorius, Circe fondo energijos išteklių ir vartojimo tyrimų centras, apžvelgė projektą, jo techninę koncepciją, iššūkius, tikslus ir pagrindinius vertinimo ataskaitos aspektus. Įvyko žodinis kiekvienos organizacijos pristatymas. Susitikime dalyvavo Lietuvos energetikos instituto atstovai Rolandas Urbonas ir Aušra Pažėraitė. R. Urbonas pristatė pagrindinę LEI veiklą, pajėgumus, patirtį, bei pagrindinius interesus bei veiklas REEFLEX projekte. Darbo paketų lyderiai projekto dalyviams pristatė darbo paketuose numatytas veiklas.

 

REEFLEX projekto įvadinio susitikimo akimirkos
REEFLEX projekto įvadinio susitikimo akimirkos. LEI nuotr.

 
Europos Sąjungos vėliava
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ pagal dotacijos sutartį Nr. 101096192.