Adolfo Jančausko daktaro disertacijos gynimas

Data2021-12-17
VietaKauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402)

Autorius, institucija: Adolfas Jančauskas (LEI Degimo procesų laboratorijos j. m. d.), Kauno technologijos universitetas,

Disertacijos pavadinimas: Azoto ir sieros junginių emisijų mažinimas biokuro katiluose taikant kombinuotus metodus

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006.

Gynimo data, laikas, vieta: 2021-12-17, 10:00 val., Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

Mokslinis vadovas – doc. dr. Kęstutis Buinevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Energetikos ir termoinžinerijos krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • prof. habil. dr. Dagnija Blumberga (Rygos technikos universitetas, Latvija, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • prof. dr. Algirdas Jasinskas (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • dr. Raimondas Pabarčius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Daktaro disertacijos gynimas vyks mišriu būdu, Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402). Prisijungimo nuoroda norintiems stebėti transliaciją internete:
https://liedm.zoom.us/j/87466337718

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Vyraujančios katilų dūmų desulfurizavimo ir denitrifikavimo technologijos pasižymi selektyvumu ir jų kombinuotas poveikis kompleksiniam biokuro judančio ardyno katilų emisijų mažinimui nepakankamai ištirtas. Ši disertacija skirta nustatyti kombinuotą pirminių ir antrinių priemonių poveikį azoto ir sieros junginių emisijoms. Eksperimentiniai tyrimai atlikti pramoniniuose 4 – 12 MW katiluose ir analogiškos konstrukcijos bei veikimo sąlygų tyrimų stenduose (20 kW), deginant medienos biokurą bei agrarinės, industrinės ir gyvulinės kilmės atliekas. Nustatytas skystųjų selektyviųjų nekatalitinių reaktyvų (NH3, (NH2)2CO), kietųjų reaktyvų (CaO), dūmų recirkuliacijos, oro pertekliaus ir šių priemonių kombinavimo įtaka dūmų NO, NO2, N2O, NH3, HCN, SO2, SO3 ir H2S emisijoms. Nustatyta, kad dūmų recirkuliacija ir biokuro deginimas nevisiško degimo sąlygomis mažina NO, NO2, NH3, SO3 ir H2S emisijas, tačiau didina SO2, HCN ir N2O emisijas, todėl šie metodai turi būti derinami su papildomomis dūmų desulfurizavimo priemonėmis. Eksperimentiniais matavimais įrodyta, kad selektyvinių nekatalitinių reakcijų metu (NH2)2CO reaktyvas redukuoja ne tik NO, NO2, bet ir SO2 bei H2S koncentracijas biokuro degimo produktuose. Disertacijoje pateikiama eksperimentinių tyrimų rezultatų pagrindu parengta NOx ir SO2 koncentracijų skaičiavimo metodika, leidžianti optimaliai parinkti emisijų mažinimo priemones judančio ardyno biokuro katilų emisijoms mažinti.