Kęstučio Biekšos daktaro disertacijos gynimas

Data2015-12-04
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Kęstutis Biekša, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio modelis

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Gynimo data, laikas, vieta: 2015-12-04, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Valentinas KLEVAS (Lietuvos energetikos institutas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S)

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. dr. Vytautas SNIEŠKA (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
  • prof. habil. dr. Zigmas LYDEKA (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
  • prof. dr. Bronius Neverauskas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
  • prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
  • prof. dr. Gražina Startienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Oficialieji oponentai:
prof. habil. dr. Jonas Čepinskis (Vytauto Didžiojo Universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
dr. Arvydas GALINIS (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Pagrindinis žaliosios gyvenvietės energetinio ūkio modelio sudarymo tikslas – išnagrinėti vietovės energetinio ūkio veikimą esant skirtingoms to regiono energetinės sistemos būsenoms ir išorinėms sąlygoms, suformuoti vietovių energetinio ūkio ilgalaikės plėtros modelį, kuris praktiškai padėtų besikuriančioms žaliųjų gyvenviečių bendruomenėms nuosekliai ir darniai siekti užsibrėžtų tikslų, pamažu vis didesniu mastu panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) bendruomenės energijos poreikiams tenkinti. Energetiniam ūkiui suformuoti naudojamas procesų tinklinės sintezės (PTS) metodas (angl. process network synthesis method), kuris padeda analizuoti esamą energetinio ūkio situaciją ir suformuoti ekologinio energetinio ūkio struktūrą, parenkant optimalius energetinio ūkio plėtros variantus, tinkamus žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio formavimui. Žaliosios gyvenvietės energetinis ūkis suformuotas priimtiniausiu AEI įsisavinimo atveju sintezuojant įvairias AEI naudojančias technologijas ir kuriant prielaidas racionaliam AEI technologijų įgyvendinimui. Sudaryti energetinio ūkio ekologizavimo etapai sprendžia esamų gyvenviečių apsirūpinimo šilumos ir elektros energija galimybes ir apima kompleksinę AEI technologijų analizę, kuri suteikia sisteminį požiūrį į AEI technologijų taikymą regionuose ir skatina domėjimąsi cirkuliacine bei bendruomenine ekonomika, integruojant antroposferinius (žmogaus sukurtos sistemos) veiksnius į gamtinę aplinką.

Disertacijos santrauka