Tomo Iešmanto daktaro disertacijos gynimas

Data2016-03-22
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Tomas Iešmantas, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Energetikos tinklų patikimumo tyrimas esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems duomenims

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T

Gynimo data, laikas, vieta: 2016-03-22, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Robertas ALZBUTAS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties taryba:

  • Pirmininkas – habil. dr. Algirdas KALIATKA (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. habil. dr. Juozas AUGUTIS (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija– 06T);
  • prof. habil. dr. Pierre-Etienne LABEAU (Universite Libre de Bruxelles, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. dr. Ričardas KRIKŠTOLAITIS (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija– 06T);
  • prof. dr. Egidijus Rytas VAIDOGAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto bibliotekoje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Energetikos tinklai yra sudėtingos sistemos, turinčios ypatingą svarbą tiek esamam visuomenės būviui, tiek jo kitimui. Sudėtingų sistemų patikimumas yra ypatingos svarbos charakteristika. Viena iš visuomenės stabilaus būvio prielaidų yra ta, jog sistemos, atsakingos už tą būvį, nesuges artimiausiu metu. Kaskadiniai gedimai, išplintantys per visą elektros tinklą, sprogimai gamtinių dujų tinkle, pagrindinių transporto kelių spūstys – tai tik keletas pavyzdžių, kuomet infrastruktūrų sutrikimai smarkiai paveikia visuomenę ir jos įprastą būvį.
Disertaciniame darbe sukurta ir pademonstruota metodika, kuri sudaro galimybę atlikti energetikos tinklų patikimumo analizę ir vertinimą, esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems gedimo duomenims.  Metodika pritaikyta Lietuvos energetinių tinklų nuo laiko priklausomam patikimumui vertinti.
Nustatyti tokie energetikos tinklų patikimumo vertinimo principai, kuomet gedimo duomenys yra priklausomi nuo laiko, neapibrėžti bei heterogeniški. Tinklų patikimumo teorija papildyta matematiniais modeliais, kurie suteikia galimybę atsižvelgti į gedimų registravimo kriterijų kaitą bei išsamiau vertinti kaskadinių gedimų heterogeniškuose energetikos tinkluose dydį.

Disertacijos santrauka