Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimai (antrasis turas)

Data2024-07-05
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas.

Remdamasi LEI mokslo tarybos rinkimų reglamento 14 punktu*, Mokslo tarybos rinkimų komisija skelbia antrąjį Mokslo tarybos narių rinkimų turą.

Mokslo tarybos narių rinkimai (antrasis turas) vyks 2024 m. liepos 5 d. pirmo aukšto foje 9.00-10.00 val.

Balsavimas iš anksto vyks 2024 m. birželio 27–28, liepos 1–4 dienomis Administracinio korpuso 217 kab. nuo 10.00 iki 12.00 val.

Savo balsą galės atiduoti vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai.

Antrame etape rinksime 6 Mokslo tarybos narius iš 14 kandidatų.

Išrinktais Mokslo tarybos nariais bus laikomi kandidatai surinkę daugiausia balsų iš balsavime dalyvavusių mokslo darbuotojų.


KANDIDATŲ Į INSTITUTO MOKSLO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS (antras turas):


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skirtas atstovas

 1. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė Laima Taparauskienė.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos skirti atstovai:

 1. LR energetikos viceministrė Inga Žilienė.
 2. LR energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas Tomas Daukantas.
 3. LR energetikos ministerijos patarėjas Vytautas Budreika.
 4. Akcinės bendrovės „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.

LEI Mokslo tarybos rinkimų pirmojo etapo (birželio 26 d.) rezultatai:

Skelbiame 2024 m. birželio 26 d. LEI Mokslo tarybos rinkimų rezultatus.

Pagal reglamentą išrinktais Mokslo Tarybos nariais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę balsavime dalyvavusių mokslo darbuotojų balsų.


Apie Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos rinkimus ir veiklą (LEI įstatų 32-34 punktai):

Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš mokslo ir administracijos darbuotojų, taip pat iš kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Instituto tikslų ir Instituto dokumentuose nurodytos misijos įgyvendinimu, atstovų.

  Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:

 • Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai – Institute nedirbantys asmenys;
 • Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Instituto direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
 • 4 Mokslo tarybos narius skiria Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 1 Mokslo tarybos narį skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kandidatus į likusias Mokslo tarybos narių vietas kelia Instituto mokslo ir administracijos darbuotojai ir Instituto tikslų ir misijos įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys; į Mokslo tarybos narius negali būti keliamas ar skiriamas Instituto direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir mokslinis sekretorius;
 • Mokslo tarybos narius iš kandidatų į Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.

Apie Mokslo tarybos veiklą išsamiau skaitykite LEI interneto svetainėje:

Mokslo taryba


* „14. Jei balsavimo metu reikiamas skaičius kandidatų nesurenka ne mažiau kaip 50 % balsavime dalyvavusių mokslo darbuotojų balsų, arba keletas kandidatų surenka vienodą balsų skaičių ir neaišku, kuris iš kandidatų patenka į Mokslo tarybą, Rinkimų komisija ne vėliau kaip per 2 savaites skelbia pakartotinį balsavimą.“