Skelbiamas Lietuvos energetikos instituto 2023 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursas

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto 2023 m. pažangiausių magistrantų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursą.

KONKURSO KATEGORIJOS:

Pažangiausias 2023 metų

  • magistrantas,
  • pirmųjų metų doktorantas,
  • antrųjų metų doktorantas,
  • trečiųjų metų doktorantas,
  • ketvirtųjų metų doktorantas,
  • jaunasis mokslininkas.

KONKURSO DALYVIAI:

Magistrantai – LEI dirbantys ir magistrantūroje studijuojantys asmenys, arba LEI dirbantys asmenys, kuriems nuo magistro kvalifikacinio laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip dveji metai.
Doktorantai – LEI doktorantūroje studijuojantys asmenys. Doktorantai, ataskaitinio laikotarpio metu buvę akademinėse atostogose ar laikinai pertraukę studijas, dalyvauti konkurse neturi teisės.
Jaunieji mokslininkai – LEI pagrindinėse pareigose dirbantys asmenys, kuriems nuo daktaro laipsnio įgijimo praėję ne daugiau kaip 5-eri metai (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkurse vertinama dalyvių mokslinė veikla atlikta nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas iki 2023 m. gruodžio 12 d. 16.30 val. pateikti studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei.

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos paskatinamosios stipendijos/premijos.
Kviečiame dalyvauti!