Sveikiname Serhii Nazarenko apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname Hidrologijos laboratorijos j. m. d. Serhii Nazarenko, 2024 m. vasario 21 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema „Lietuvos upių nuosėkio dėsningumų ir hidrologinių sausrų rizikos vertinimas klimato kaitos sąlygomis“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T004)!