Kontaktai


Apie projektą
Partneriai
Įvykiai
Įranga


Kontaktai

Projekto vadovė Lietuvos energetikos institute:
Dr. Jūratė Kriaučiūnienė
Lietuvos energetikos institutas
Hidrologijos laboratorijos vadovė

El.p.: jurate.kriauciuniene@lei.lt
Tel.: +370 37 401962
Fax: +370 37 351271
https://www.lei.lt


Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.