CACTUS projekto rezultatai prisidės prie ambicingesnių ir veiksmingesnių nacionalinių klimato kaitos mažinimo strategijų kūrimo

LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vykdomo projekto CACTUS tikslas – supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) apie energijos pakankamumą (ang. energy sufficiency) ir jo integravimą į energetikos ir klimato strategijų modeliavimą.

Energijos pakankamumas apibūdina situaciją, kai kiekvienas žmogus gali naudotis visomis reikalingomis energetinėmis paslaugomis, energetikos sistemos poveikiui neviršijant aplinkosauginių ribų.

Projekto vykdymo metu atlikta kiekybinė ir kokybinė energijos pakankamumo potencialo įvertinimo analizė suteiks pagrindą ambicingesnių klimato kaitos mažinimo strategijų kūrimui bei paskatins energijos pakankamumo politikos plėtrą, didinant sprendimus priimančių asmenų informuotumą apie pakankamumo sampratą ir jo vaidmenį mažinant klimato kaitą.

Be to, tai sukurs pagrindą tolimesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui šia tema, dalijantis projekto rezultatais su energetikos sektoriaus plėtros scenarijų kūrėjų bendruomene Europoje ir informuojant Europos sprendimų priėmėjus apie energijos pakankamumo vaidmenį, kurį pakankamumas galėtų atlikti Europos klimato mažinimo politikoje bei mažinant energetinį skurdą Vidurio ir Rytų Europos regione.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/projektas/cactus-lt/