Ambicingų klimato tikslų su galutinio naudojimo pakankamumu konsolidavimas – CACTUS

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2020.07.01 - 2022.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

CACTUS projekto pagrindinis tikslas: supažindinti Vidurio ir Rytų Europos energetikos sektoriaus suinteresuotąsias šalis (plėtros scenarijų kūrėjus, politikos formuotojus ir kt.) apie energijos pakankamumą (ang. energy sufficiency) ir jo integravimą į energetikos ir klimato strategijų modeliavimą.

CACTUSo projekto rezultatai prisidės prie ambicingesnių ir veiksmingesnių nacionalinių klimato kaitos mažinimo strategijų kūrimo, atsižvelgiant į energijos pakankamumo potencialą tikslinėse šalyse (Lietuvoje ir Vengrijoje), siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.

Atlikta kiekybinė ir kokybinė energijos pakankamumo potencialo įvertinimo analizė suteiks pagrindą ambicingesnių klimato kaitos mažinimo strategijų kūrimui bei paskatins energijos pakankamumo politikos plėtrą, didinant sprendimus priimančių asmenų informuotumą apie pakankamumo sampratą ir jo vaidmenį mažinant klimato kaitą.

Be to, tai sukurs pagrindą tolimesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui šia tema, dalijantis projekto rezultatais su energetikos sektoriaus plėtros scenarijų kūrėjų bendruomene Europoje ir informuojant Europos sprendimų priėmėjus apie energijos pakankamumo vaidmenį, kurį pakankamumas galėtų atlikti Europos klimato mažinimo politikoje bei mažinant energetinį skurdą Vidurio ir Rytų Europos regione.

Koordinatorius:
NegaWatt Association, Prancūzija

Dalyviai:
• Foundation for Regional Policy Cooperation in Energy and Infrastructure (REKK Foundation), Vengrija
• Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuva
• Fraunhofer ISI, Vokietija

Biudžetas:
204 143,03 EUR (LEI dalis: 73 557,48 EUR)

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Aušra Pažėraitė 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt