Rita Petlickaitė

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
doktorantė
Kab. nr.:
Telefonas:

Publikacijos

Straipsnis

2022

Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Mieldažys R., Romaneckas K., Praspaliauskas M. [LEI], Balandaitė J.. Investigation of Pressed Solid Biofuel Produced from Multi-Crop Biomass In: Sustainability. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 2, 799, p. 1-16. ISSN 2071-1050.

Pranešimas konferencijoje

2021

Petlickaitė R. [LEI], Jasinskas A., Streikus D.. Fibrous hemp biomass usage for energy purposes and biomass ash sustainable utilization In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 111-113. ISSN 1822-7554.