Nerijus Pedišius

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
vadovas (v. m. d.)
Kab. nr.:
204/1-LK
Telefonas:
+37037401863

Publikacijos

Straipsnis

2022

Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Analysis of Cavity Corner Geometry Effect on Recirculation Zone Structure In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 12, 6288, p. 1-12. ISSN 2076-3417.
Gramauskas G., Jasinskas A., Mieldažys R., Romaneckas K., Pedišius N. [LEI]. Invazinių žolinių augalų perdirbimo ir naudojimo energetinėms reikmėms tyrimas In: Žmogaus ir gamtos sauga 2022: mokslo straipsnių rinkinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, p. 48-51. ISSN 1822-1823, eISSN 2538-9122.
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI], Zygmantas G. [LEI]. Experimental study of flows over triangular riblets in cavity-like geometry In: Experimental Thermal and Fluid Science. New York: Elsevier, 2022, Vol. 134, 110621, p. 1-9. Scopus. ISSN 0894-1777.
Byčenkienė S., Pashneva D., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Touqeer G., Andriejauskienė J., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sikard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region In: Environmental research. San Diego: Elsevier, 2022, Vol. 207, 112218, p. 1-10. ISSN 0013-9351, eISSN 1096-0953.

2021

Česynaitė J., Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Sujetovienė G.. Biological assessment of contaminated shooting range soil using earthworm biomarkers In: Ecotoxicology. Dordrecht: Springer, 2021, Vol. 30, p. 2024-2035. ISSN 0963-9292 , eISSN 1573-3017.
Skarbalius G. [LEI], Džiugys A. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Molecular Dynamics Study on Water Flow Behaviour inside Planar Nanochannel Using Different Temperature Control Strategies In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14 (20), 6843, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Šereika J. [LEI], Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of pulsatile flow structure in closed-type cavity In: International Journal of Heat and Fluid Flow . New Yourk: Elsevier, 2021, Vol. 92, 108877, p. 1-7. ISSN 0142-727X.
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius J. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Analysis of Wood Chip Characteristics for Energy Production in Lithuania In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 3931, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Pedišius N. [LEI], Bertašienė A. [LEI]. Reproduction of air velocity in the entrance region of the test pipe in a wind tunnel In: Flow Measurement and Instrumentation . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 77, 101851, p. 1-7. Scopus . ISSN 0955-5986, eISSN 1873-6998.
Kulokas M. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of Buckwheat Hulls as Additives in the Production of Solid Biomass Fuel from Straw In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 4 (2), 265, p. 1-10. ISSN 1996-1073.

Pranešimas konferencijoje

2022

Pashneva D., Byčenkienė S., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapas M., Dudoitis V., Andriejauskienė J., Ulevičius V., Jasinevičienė D., Araminienė V., Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Sicard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N. [LEI], Lemanas E. [LEI], Vonžodas T. [LEI]. The role of tree foliage on black carbon deposition an urban background in Vilnius In: Open readings 2022 : 65th international conference for students of physics and natural sciences, March 15-18, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book.. Vilnius: Vilnius university, 2022, p. 188-188. ISBN 978-609-07-0722-7.
Meištininkas R. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI]. Potential of eight species of legumes for fuel oil contaminated soil phytoremediation In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 579-581. ISSN 2783-6339.
Kniuipytė I. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Žaltauskaitė J. [LEI], Dikšaitytė A.. Energy crop oilseed rape (brassica napus l.) Biomass production during phytoremediation process at different soil water content In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 112-116. ISSN 2783-6339.
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Džiugys A. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Experimental analysis of microparticles behaviour in microcavities In: Proceedings 16th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics August 7-11, 2022. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2022, p. 392-395.. ISBN 978-0-7972-1886-4.

2021

Konstantinavičiūtė I. [LEI], Byčenkienė S., Plauškaitė-Šukienė K., Striūgas N. [LEI], Sadeckas M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Evaluation of emission factors for air polutants from biomass combustion in Lithuania In: 1st IAEE Online conference “ENERGY, COVID and CLIMATE CHANGE”, 7-9 June 2021. Paris: International Association for Energy Economics (IAEE), 2021, p. 1-2..
Vilkinis P. [LEI], Šereika J. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Proper orthogonal decomposition analysis of flow structure over triangular roughness elements In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1877-1882. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Jasinskas A., Skruodys J., Domeika R., Mieldažys J., Pedišius N. [LEI]. Investigation of physical-mechanical and energy properties of granulated cereal plant waste and ash obtained by incineration of produced biofuel In: Proceedings 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering, 2021, Vol. 20, p. 1120-1126. Scopus, CROSSREF . ISSN 1691-5976.

2019

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Mineralogical changes in ash of hemp and wheat straw at different ashing temperatures In: The 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019) Kaunas, Lithuania, May 23-24, 2019. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 7-12. ISSN 1822-7554.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.
Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Parametric analysis of recirculating flow dynamics in microcavity In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 353-359. ISSN 1822-7554.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2021

Pedišius N. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Bakas R. [LEI], Jonynas R., Martinkus P.. Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas In: Šiluminė technika . Vilnius: LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA (LŠTA), LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA (LTERA), 2021, Nr. 3 (83), p. 13-18. ISSN 1392-4346.

2017

Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

Standards are seen as a major measure to develop the markets for solid bio fuels to achieve the environmental, social and agricultural goals of the Commission. On this background the Daugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo

In the main stage project LowTEMP, capacity building with regard to LTDH is one work focus and on this background the “LowTEMP training package” will be developed until the end of 202Daugiau

2
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

3

Bioenergetikos skatinimas 1 (2007-2012) Baltijos jūros regione yra gausūs biomasės ištekliai, tačiau iki šiol energetikoje panaudojama tik maža jų dalis. Domėjimasis šiais ištekliaDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

The BIORET project is about sustainable heat and electricity production in the Baltic Sea region. It will focus on the creation of a transnational network for knowledge and experienceDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

2
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

3

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktnDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Mikro- ir nano- lygmens struktūros naudojamos įvairiuose lab-on-a-chip, micro-total-analysis-systems ir MEMS įrenginiuose, kuriuose dalelių sraute valdymas atlieka svarbų vaidmenį. ViDaugiau