Įvyko GIFFT projekto įvadininis susitikimas: mokslininkai kurs tvaresnės Europos stiklo industrijos sprendimus

Spalio 12 d. Briuselyje, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES, įvyko LEI koordinuojamo GIFFT („Tvari stiklo pramonė su adaptyvia kuro technologija“) projekto įvadinis susitikimas.

Stiklo gamyba yra viena iš pirmaujančių Europos žemyno pramonės šakų, kuri kasmet pareikalauja itin didelių energijos resursų, tad yra atsakinga už reikšmingą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą dalį. Per pastarąjį šimtmetį stiklo gamybos procese buvo taikyti įvairūs patobulinimai, kuriais siektina sumažinant CO2 išmetamus kiekius kartu palaikant proceso našumą, tačiau jų efektyvumas šių laikų kontekste yra vertinamas kaip labai ribotas. Horizon Europe naujai pradedamo projekto GIFFT tikslas – efektyviai panaudojant plazmines technologijas (deginimo ir gazifikacijos), sukurti darnią, hibridinę, biokurui pritaikytą šilumos gamybos technologiją, kuri būtų integruojama į pramoninę stiklo gamybą. Šilumos generavimas bus vykdomas tiekiant biomasę/atliekas bei panaudojant perteklinę arba pigią atsinaujinančią elektros energiją sintezės dujų, kaip dar vieno energijos nešėjo, gamybai. Šie užsibrėžti projekto tikslai prisidės prie Europos pažangos ir lyderystės bioenergijos integracijoje į pramoninius procesus. Pagal sudarytą GIFFT programą, bus sukurtas ir išbandytas pramoninės stiklo gamybos krosnims pritaikytas srovinio tipo gazifikacijos įrenginys su novatoriška e-gazifikacijos funkcija ir nauju plazminiu degikliu, veikiančiu hibridiniu režimu, esant skirtingiems energijos nešėjų tipams. Toks technologinis sprendimas ne tik suteiks ir praplės energinės žaliavos diversifikavimo perspektyvas, pagerinant pramoninio proceso vykimą, bet ir prisidės prie bioenergijos kainos sumažinimo taip padidinant bioenergijos suvartojimą Europoje. Į GIFFT projekto veiklas taip pat yra įtraukta technologinio proceso techno-ekonominė ir poveikio aplinkai analizė, kuriomis bus patvirtinamas šio projekto indėlis į bioenergijos panaudojimo efektyvinimą su tvarumo aspektu, tokiu būdu sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas, UAB Panevėžio stiklas, Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Švedija), Sheffield Hallam University (Jungtinė Karalystė, Technische Universitaet Muenchen, Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs Kg, SCHOTT AG, PlasmaAir AG (Vokietija)

Plačiau: čia (anglų kalba)
Projekto informacija: https://www.lei.lt/en/projektas/gifft/