Visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai ataskaita „Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla
IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla (Ignalinos AE nuotr.)

INFORMACIJA
apie viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos
Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visaginas, interneto svetainė: www.iae.lt, tel. +370 386 24382, el. paštas: koliada@iae.lt).
 
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas:
Lietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas, interneto svetainė: www.lei.lt, tel. +370 37 401891, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt).
 
PŪV pavadinimas ir vieta:
„Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į atliekyną“, Utenos apskr., Visagino sav., Ignalinos atominės elektrinės teritorija.
 
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai:

  • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (A. Goštauto g. 12, Vilnius, tel. +370 5 266 1584, el. paštas: atom@lt);
  • Radiacinės saugos centras (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 236 1936, el. paštas: rsc@rsc.lt);
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56866, el. paštas: pagd@vpgt.lt);
  • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Utenio a. 5, Utena, tel. +370 389 59748, el. paštas: panevezys-utena@kpd.lt);
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 659 29483, el. paštas: vstt@vstt.lt);
  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Utenos departamentas (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. +370 389 61941, el. paštas: utena@nvsc.lt);
  • Visagino savivaldybės administracija (Parko g. 14, Visaginas, tel. +370 386 60246, el. paštas: visaginas@visaginas.lt).

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima:
Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas: aaa@gamta.lt).
 
Atsakingosios institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) sprendimas dėl IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną poveikio aplinkai:

 
Internetinė nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą:

 
PAV ataskaita viešinama:
Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas, tel. +370 37 401801) ir Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas, tel. +370 386 60246) nuo 2023-11-20 iki 2023-12-20 darbo valandomis.
 
Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl PAV ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki: 2023-12-20.
 
Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas) 2023-12-20, pradžia 17:00, tiesioginės transliacijos internetu nuoroda: https://tinyurl.com/yhfrs5c7 (Microsoft Teams susitikimas ID: 399 894 439 05, slaptažodis: E8ZayL).