Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069“ finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Pastaruoju metu plazminio pavojingų medžiagų apdorojimo galimybės pasaulinėje praktikoje plačiai tyrinėjamos, tačiau Lietuvoje ir daugelyje kitų besivystančių šalių dar nerealizuotos. Atliekų šalinimo įmonės neturi galimybės neutralizuoti atliekų, savo sudėtyje turinčių pavojingų medžiagų, nes jų technologiniuose įrenginiuose negalima pasiekti aukštesnės nei 1100 C temperatūros. Todėl šio projekto tikslas – sukurti plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių. Bus projektuojamas, gaminamas, tiriamas ir pritaikomas tūrinis plazmocheminis reaktorius, besiskiriantis nuo anksčiau sukurtų tuo, kad jame dega nejudantis elektros lankas, pasiekiama žymiai aukštesnė proceso temperatūra ir prailginama medžiagų dislokacijos trukmė reakcinėje lanko zonoje. Tai leis žymiai praplėsti apdorojamų medžiagų sąrašą, ir suskaidyti visas pavojingas medžiagas. Bus sukurta unikali plazminė aplinka, kurioje gali vykti cheminiai procesai, nevykstantys normaliomis sąlygomis terminio atliekų perdirbimo įrenginiuose.Darbui atlikti siūlomas pavojingų atliekų šalinimo eksperimentinis įrenginys su 100 kW galios plazmotronu, kai plazmą sudarančio oro srautas sieks tik 2-5 g/s. Reaktorius bus gaminamas iš plieninio vandeniu aušinamo apvalkalo, iš vidaus futeruoto šamotinėmis plytomis ir cirkonio oksido iškloja, išlaikančia iki 2000 0C temperatūrą. Eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai bus atliekami Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijoje. Įrenginyje bus realizuojamas plazminis organinių ir neorganinių medžiagų neutralizavimo procesas, nustatyti įrenginio technologiniai parametrai, ištirtas plazminio įrenginio efektyvumas, nustatytos gautų produktų sudėtis ir savybės.

Projekto tikslas – Sukurti plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių.

Projekto uždavinys – Atlikti mokslinius tyrimus, realizuoti organinių ir neorganinių medžiagų skaidymo procesą, ištirti įrenginio charakteristikas, šiluminius, dinaminius ir heterogeninius procesus bei teršalų neutralizavimo efektyvumą ir ekonomiškumą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017.12.20 – 2021.12.30

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Viktorija Grigaitienė 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
Romualdas Kėželis 108-LK +37037401894 Romualdas.Kezelis@lei.lt
Žydrūnas Kavaliauskas 109-LK +37037401895 Zydrunas.Kavaliauskas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Jūratė Kryžienė 115-LK +37037401899 Jurate.Kryziene@lei.lt
Mindaugas Aikas 06-LK +37037401867 Mindaugas.Aikas@lei.lt
Stasys Aikas
Bolesas Paseckas
Rolandas Uscila 112-LK +37037401901 Rolandas.Uscila@lei.lt