Ambicingų energetikos politikos kelių poveikis (Amber)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.01.01 - 2022.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projektas „Amber“ (angl. Impacts of ambitious energy policy pathways) analizuos Baltijos šalių energetikos politikos kryptis iki 2050 m. Analizėje bus atsižvelgta į nacionalinius ir ES energetikos ir klimato tikslus bei nagrinėjami ekonomiškai efektyvūs būdai šiems tikslams pasiekti. Projekte bus modeliuojamas ne tik energetikos sektorius, bet ir namų ūkiai, transportas bei pagrindiniai pramonės energijos šaltiniai. Visi šie sektoriai turės atsisakyti iškastinio kuro. Tuo pat metu regione statoma daug vėjo ir fotovoltinės energijos. Taikant modeliavimo metodą galima atsižvelgti į gaunamo valandinio kintamumo poveikį, taip pat galima užfiksuoti sąveiką tarp energetikos sektorių, taip pat sąveiką tarp Baltijos, Šiaurės ir Vidurio Europos energetikos sistemų.

Projekte „Amber“ konsorciumas ir toliau kurs atvirų duomenų rinkinį ir Baltijos energetikos sistemas reprezentuojančius įrankius, pradėtus Šiaurės šalių energetikos tyrimų projekte „FasTen“ (VTT, LEI ir RTU). Įgyvendinant projektą bus pagerintos pasirinktos duomenų spragos ir metodologiniai metodai: geresnis pastatų fondo vaizdavimas, detalesnis centralizuoto šildymo aprašymas, elektromobilių laiko eilučių generavimas, pagrindiniai pramonės energijos šaltiniai ir gyvavimo ciklo emisijų įtraukimas į rezultatus. Projekte bus naudojamas atvirojo kodo energijos sistemų modelis, pavadintas „Backbone“ (https://gitlab.vtt.fi/backbone/backbone).

Projekte bus skiriamas dėmesys sąveikai su suinteresuotosiomis šalimis. Siekiama, kad analizuojamos alternatyvos ir tyrimų rezultatai būtų įdomūs ir naudingi Baltijos šalių politikams ir sprendimų priėmėjams. Tai įvyks per „FasTen“ projekto metu jau pradėtas individualias diskusijas ir per du internetinius seminarus, kurių tikslas – paskleisti rezultatus politikos formuotojams ir Baltijos šalių bei Europos energetikos sistemų modeliuotojams.

Projekto akronimas: Amber

Bendra projekto vertė: 1.743.106 NOK (~172 896 EUR)

Koordinatorius: Suomijos VTT techninių tyrimų centras, Suomija

Partneriai:
Rygos technikos universitetas, Latvija;
Lietuvos energetikos institutas, Lietuva;
Talino technologijos universitetas, Estija.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt