Eimantas Neniškis

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
325-AK
Telefonas:
+37037401950

Publikacijos

Studija

2021

Almad I., Debrah S.K., Eid N., Fisher M.N., Galinis A. [LEI], González Cáceres, P., Güngör G., Hoang T. Dung, Hughes A., Imtiaz M., Jamal N., Konpielko L., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Kovachev M., Krstanovič L., Lekavičius V. [LEI], Monti S., Muradyan R., Nagel Araya B., Neniškis E. [LEI], Nguyen A. Tuan, Norvaiša E. [LEI], Nyasapoh M. A., Petrosyan A., Plich M., Saleemullah M., Sargsyan V., Sari R., Turton H., Vincze P., Zeljko M.. The Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies In: IAEA-TECDOC-1984. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021, p. 1-122. ISBN 978-92-0-135621-5.

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

Straipsnis

2024

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Scenarios for deep decarbonisation of industry in Lithuania In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 53, 101383, p. 1-17. ISSN 2211-467X.

2023

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 18, No. 1, 2214912, p. 1-23. ISSN 1556-7249, eISSN 1556-7257.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: 2023, Vol. 18, Iss. 1, p. 1-10. ISSN 1556-7249 , eISSN 1556-7257.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Impact of Key Drivers on Energy Intensity and GHG Emissions in Manufacturing in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 4, 3330, p. 1-25. ISSN 2071-1050.

2022

Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostība D., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Modeling the Baltic countries’ Green Transition and Desynchronization from the Russian Electricity Grid In: International Journal of Sustainable Energy Planning and Managemen. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2022, Vol. 34, p. 45-62. ISSN 2246-2929.

2021

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Incorporation of wind power probabilities into long-term energy system development analysis using bottom-up models In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 38, 100770, p. 1-12. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Improving Transport Modeling in MESSAGE Energy Planning Model: Vehicle Age Distributions In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 7279, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. The Role of Renewable Energy Sources in Dynamics of Energy-Related GHG Emissions in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 18, 10215, p. 1-35. ISSN 2071-1050.

2020

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative analysis of energy efficiency trends and driving factors in the Baltic States In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 30, 100514, p. 1-14. ISSN 2211-467X.

2019

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Comparative Analysis of the Energy Sector Development Trends and Forecast of Final Energy Demand in the Baltic States In: Sustainability. Basel: MDPI, 2019, Vol. 11, No. 2, 521, p. 1-27. ISSN 2071-1050.

Pranešimas konferencijoje

2022

Bagheri M., Durand A., Marignac Y., Djelali M., Bourgeois S., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI], Bartek-Lesi M., Dézsi B., Rácz V.. Understanding the gaps and addressing the potentials of energy sufficiency in „catching-up” European economies (6-114-22) In: ECEEE summer study proceedings. Stokholm: European Council for an Energy Efficient Economy, 2022, Panel: 6, p. 789-800..

2021

Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostiba T., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Open-Source Backbone Model for Studying the Development of the Baltic Energy System In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 471-471. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Modelling Transport Sector in Energy Planning Model: a Part of Multi-Sectoral Approach For Modelling the Decarbonization of Lithuania In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 447-447. ISSN 1847-7178 (digital proceedings)..
Galinis A. [LEI], Boguzas V., Česnavičius M. [LEI], Feiza V., Feizienė D., Kochiieru M., Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Skinulienė L., Tilvikienė V.. Agriculture in the Context of Economy Decarbonization Modelling In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 446-446. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Research on methodology for the deep decarbonization of the economy In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021.. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Increasing transport modeling detail in energy planning models: vehicle age distributions; car classes and fuel blending In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the Assessment of Decarbonisation in the Industry Sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 475-475. ISSN 1847-7186.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the assessment of decarbonisation in the industry sector In: Digital proceedings 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, 0181-1, p. 1-18. ISSN 1847-7178.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Incorporating vehicle age distributions into transport model within message energy planning model In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 361-362. ISSN 1822-7554.

2015

Galinis A. [LEI], Alėbaitė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 70-78. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

2
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

LIFE programa

1

Santrauka: LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos varDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projektas „Amber“ (angl. Impacts of ambitious energy policy pathways) analizuos Baltijos šalių energetikos politikos kryptis iki 2050 m. Analizėje bus atsižvelgta į nacionalinius ir EDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

3
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. BeDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau