Egidijus Norvaiša

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
312-AK
Telefonas:
+37037401955

Publikacijos

Studija

2021

Almad I., Debrah S.K., Eid N., Fisher M.N., Galinis A. [LEI], González Cáceres, P., Güngör G., Hoang T. Dung, Hughes A., Imtiaz M., Jamal N., Konpielko L., Konstantinavičiūtė I. [LEI], Kovachev M., Krstanovič L., Lekavičius V. [LEI], Monti S., Muradyan R., Nagel Araya B., Neniškis E. [LEI], Nguyen A. Tuan, Norvaiša E. [LEI], Nyasapoh M. A., Petrosyan A., Plich M., Saleemullah M., Sargsyan V., Sari R., Turton H., Vincze P., Zeljko M.. The Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies In: IAEA-TECDOC-1984. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021, p. 1-122. ISBN 978-92-0-135621-5.

2019

Bobinaitė V. [LEI], Galinis A. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Miškinis V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Pažėraitė A. [LEI]. Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti In: Mokslo studija. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2019, p. 1-178..

Straipsnis

2024

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Scenarios for deep decarbonisation of industry in Lithuania In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 53, 101383, p. 1-17. ISSN 2211-467X.

2023

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2023, Vol. 18, No. 1, 2214912, p. 1-23. ISSN 1556-7249, eISSN 1556-7257.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Assessment of decarbonization possibilities in Lithuania’s chemical industry In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Philadelphia: 2023, Vol. 18, Iss. 1, p. 1-10. ISSN 1556-7249 , eISSN 1556-7257.

2022

Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostība D., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Modeling the Baltic countries’ Green Transition and Desynchronization from the Russian Electricity Grid In: International Journal of Sustainable Energy Planning and Managemen. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2022, Vol. 34, p. 45-62. ISSN 2246-2929.

2021

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Incorporation of wind power probabilities into long-term energy system development analysis using bottom-up models In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 38, 100770, p. 1-12. ISSN 2211-467X, eISSN 2211-4688.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Improving Transport Modeling in MESSAGE Energy Planning Model: Vehicle Age Distributions In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 7279, p. 1-16. ISSN 1996-1073.

2012

Alzbutas R. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis for economic optimisation of new energy source in Lithuania In: Progress in nuclear energy. Oxford: Elsevier, 2012, Vol. 61, p. 17-25. ISSN 0149-1970.

Pranešimas konferencijoje

2021

Putkonen N., Lindroos T., Neniškis E. [LEI], Žalostiba T., Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Teremranova J., Kiviluoma J.. Open-Source Backbone Model for Studying the Development of the Baltic Energy System In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 471-471. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Modelling Transport Sector in Energy Planning Model: a Part of Multi-Sectoral Approach For Modelling the Decarbonization of Lithuania In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 447-447. ISSN 1847-7178 (digital proceedings)..
Galinis A. [LEI], Boguzas V., Česnavičius M. [LEI], Feiza V., Feizienė D., Kochiieru M., Lekavičius V. [LEI], Neniškis E. [LEI], Norvaiša E. [LEI], Skinulienė L., Tilvikienė V.. Agriculture in the Context of Economy Decarbonization Modelling In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 446-446. ISSN 1847-7178 (digital proceedings).
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Research on methodology for the deep decarbonization of the economy In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021.. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Increasing transport modeling detail in energy planning models: vehicle age distributions; car classes and fuel blending In: 1st IAEE Online Conference: Energy, COVID, and Climate Change, Online - June 7-9, 2021. 2021, p. 1-3. ISSN 2707-6075.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the Assessment of Decarbonisation in the Industry Sector In: Book of abstracts 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, p. 475-475. ISSN 1847-7186.
Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Model for the assessment of decarbonisation in the industry sector In: Digital proceedings 16th Conference on sustainable development of energy, water and environmental systems, October 10-17, Dubrovnik, Croatia. Zagreb. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2021, 0181-1, p. 1-18. ISSN 1847-7178.
Neniškis E. [LEI], Galinis A. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Incorporating vehicle age distributions into transport model within message energy planning model In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 361-362. ISSN 1822-7554.

2019

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI], Rekis J., Auce A., Jaworski W., Ipbüker C.. Modelling of Baltic region Energy Development Scenarios In: 42nd IAEE International Conference “Local Energy, Global Markets”. Montreal, Canada, 29 May - 1 June 2019. Monreal: 2019, p. 1-2..

2015

Norvaiša E. [LEI], Galinis A. [LEI]. Termofikacinių elektrinių konkurencingumas šilumos ir elektros rinkose In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 94-102. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
FLEXCHX logo

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis saulės energijos potencialas ir poreikis šilumai bei elektrai nevienodas. Dėl to, saulės energijos saugojimui nuo vasaros iki žiemos sezono reDaugiau

2
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Svarbiausi šio projekto tikslai: 1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios Daugiau

2

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

LIFE programa

1

Santrauka: LIFE IP EnerLIT savo veiklą pradėjo 2021 m. pabaigoje, vedinas tikslo padėti Lietuvai eiti link 2050 m. numatyto klimato neutralumo. Visų pirma, integruojant energijos varDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Projektas „Amber“ (angl. Impacts of ambitious energy policy pathways) analizuos Baltijos šalių energetikos politikos kryptis iki 2050 m. Analizėje bus atsižvelgta į nacionalinius ir EDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

3
Nordic Energy Research logotipas

Projekto metu bus analizuojama potenciali Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos sistemos raida ir ištirtos elektros jungčių plėtros ir sektorių apjungimo galimybės Baltijos šalyse. BeDaugiau

TATENA

1

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančDaugiau

2

Projektas buvo vykdomas pagal TATENA koordinuojamą mokslinį projektą (CRP) Nr. I11006. Projekto vykdymo eigoje pasirinktų šalių pavyzdžiu analizuojamos, bandomos ir taikomos prototDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

2

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

3

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AEDaugiau

4

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina reikminių tyrimų projektDaugiau