Atliekų bio-perdirbimo technologijos tvarių energijos procesų spartinimui (CA20127)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.05.25 - 2025.10.26
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projekto aprašas
Tikimasi, kad iki 2030 m. biogrįstos ekonomikos sektorius Europoje gerokai išaugs. Vienas iš šios bioekonomikos ramsčių – bio-perdirbimas, t. y. tvarus kelių rūšių atliekų ir biomasės perdirbimas į įvairius rinkoje parduodamus produktus ir energiją. Nors praeityje buvo atlikta daug mokslinių tyrimų siekiant suprasti, modeliuoti ir kurti konversijos procesus, kurie galėtų palaikyti tikrą žiedinę ekonomiką, šios žinios yra gana fragmentiškos ir nevienareikšmiškai pasiskirsčiusios visoje Europoje. Keliose šalyse trūksta tinkamos politikos ir visuomenės įsitraukimo, kad būtų galima spręsti uždavinius ateityje. Harmonizavimas turi prasidėti nuo tikrų žinių ir gebėjimo aprėpti visą vertės grandinę, pradedant pradinėmis medžiagomis ir baigiant parduodamais produktais. ir tai yra pagrindinė šio COST projekto WIRE misija.

Pagrindinis veiklos tikslas ir uždavinys – I) skatinti žiedinę ekonomiką, panaudojant atliekas, II) skatinti bioenergetiką ir bioekonomiką skatinant bio-perdirbimo koncepcijas, III) skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusias su pažangiųjų technologijų, leidžiančių naudoti įvairių rūšių biomasę naujiems procesams ir produktams gaminti. Tai bus pasiekta įgyvendinant mokslinių tyrimų koordinavimą ir gebėjimų stiprinimą.

WIRE projektu siekiama sutelkti žinias ir esamą patirtį, siekiant paspartinti ir patobulinti bio-perdirbimo koncepciją visoje ES, taip padedant kurti ir gaminti naujus vertingus produktus, pažangiuosius biodegalus ir atitinkamus pramoninius procesus, kartu sprendžiant ir atliekų tvarkymo problemą. Be to, įtraukiant į šią temą mokslininkus ir studentus, toliau juos mokant ir skatinant žinias žinių perdavimą, WIRE leis sukurti daugiau kvalifikuotų darbo vietų mokslinių tyrimų organizacijose ir pramonėje, skatindama regionus žengti į priekį vis tvaresniu keliu.

Raktažodžiai:
Biorefinery – Waste valorisation technologies – Bioenergy – Biomaterials – Biofuels

Projekto partneriai Lietuvoje:
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Justas Eimontas 102-LK +37037401976 Justas.Eimontas@lei.lt