COASTAL Biogas – Anaerobinio perdirbimo, aplinkosaugos paslaugų ir biogeninių medžiagų šalinimo klasterio kūrimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.07.01 - 2021.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas – Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidėtų prie perėjimo prie žiedinės bioekonomikos ir bendros regionų gerovės augimo.

Metodas
Apdorojus jūros dumblių atliekas panaudojant bakterijų virškinimą, gautais produktais galima pakeisti į ekositemą patenkančias dirbtines iškastines trąšas ir taip fiziškai pašalinti dalį maistinių medžiagų pertekliaus iš Baltijos jūros. Tokiu būdu sukuriamas uždaras maistinių medžiagų ratas ir sukuriamas pagrindas žiedinei bioekonomikai. Kiti šio metodo privalumai: pašalinama dalis nepatogumų kylančių dėl supuvusių jūros dumblių (kvapo, musių ir kt.), o žemos kokybės ištekliai/atliekos perdirbamos į atsinaujinantį aukštos kokybės kurą, kuris gali būti naudojamas vietinei elektros ir šilumos gamybai, kaip transporto degalai, arba kaip injekcija į gamtinių dujų tinklus.

Projektas finansuojamas
iš Europos regioninės plėtros fondo Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Interreg South Baltic Programme logo

LEI veikla projekte

Projekte dalyvauja Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų, Degimo procesų ir Hidrolohijos laboratorijų mokslininkai. Išsamesnė informacija apie LEI veiklas projekte ruošiama.

Bendra projekto vertė: 1 575 378,47 EUR

Projekto koordinatorius: Atsinaujinančių išteklių agentūra (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe), Vokietija

Partneriai:

  • Gdansko technologijos universitetas, Lenkija
  • Baltijos energetikos inovacijų centras, Švedija
  • Roskildės universitetas, Danija
  • Rostoko universitetas, Vokietija
  • Lietuvos energetikos institutas, Lietuva

Projekto vykdytojai