Vytautas Akstinas

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
421-AK
Telefonas:
+37037401967

Publikacijos

Straipsnis

2024

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Kobets Y., Akstinas V. [LEI], Sharifi A., Haghighi A. T., Hashemi H., Kokorite I., Ozolina B.. Hydro-meteorological droughts across the Baltic Region: The role of the accumulation periods In: Science of The Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 913, 169669, p. 1-21. ISSN 0048-9697.
Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Vezza P., Kriaučiūnienė J. [LEI], Rakauskas V., Steponėnas A., Jurgelėnaitė A. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Nazarenko S. [LEI]. Multicomponent assessment of the impact of hydropower cascade on fish metrics In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 906, 167541, p. 1-10. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.

2023

Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Projections of wind climate and wave energy resources in Lithuanian territorial waters of the Baltic Sea in the 21st century In: Oceanologia . Sopot: Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences. Production and hosting by Elsevier B.V., 2023, Vol. 65, Iss. 4, p. 534-547. ISSN 0078-3234.

2022

Akstinas V. [LEI], Kriščiūnas A., Šidlauskas A., Čalnerytė D., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Fyleris T., Nazarenko S. [LEI], Barauskas R.. Determination of River Hydromorphological Features in Low-Land Rivers from Aerial Imagery and Direct Measurements Using Machine Learning Algorithms In: Water. Basel: MDPI, 2022, Vol. 14, Iss. 24, 4114, p. 1-21. ISSN 2073-4441.
Larsson R., Belinskij A., Kløve B., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Lode E., Skarbøvik E., Akstinas V. [LEI]. Coordination of water policies for quality and quantity: experiences from Nordic and Baltic countries In: Hydrology Research. London: IWA Publishing, 2022, Vol. 53, No. 9, p. 1166-1185. ISSN 1998-9563, eISSN 2224-7955.
Blauhut V., Stoelzle M., Ahopelto M., Brunner M., Teutschbein C., Wendt D. E., Akstinas V. [LEI], et al. Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management In: Natural Hazards Earth System Sciences . Gottingen: COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, 2022, Vol. 22, p. 2201-2217. ISSN 1561-8633, eISSN 1684-9981.
Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Vaitulionytė M., Tomkevičienė A. [LEI]. Behaviour of the 2010 flood in Lithuania: management and socio-economic risks In: Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 27, 23, p. 1-29. ISSN 1381-2386, eISSN 1573-1596.
Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Nazarenko S. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Spatial and Temporal Changes in Hydrological Regionalization of Lowland Rivers In: International Journal of Environmental Research. Cham: Springer, 2022, Vol. 16, p. 1-14. ISSN 1735-6865.

2021

Akstinas V. [LEI], Virbickas T., Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Rakauskas V., Negro G., Vezza P.. The Combined Impact of Hydropower Plants and Climate Change on River Runoff and Fish Habitats in Lowland Watersheds In: Water. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 3508, p. 1-21. ISSN 2073-4441.

Pranešimas konferencijoje

2023

Gurjazkaitė K. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Effect of teleconnection patterns on the runoff formation of Lithuanian rivers during the warm period In: Book of Abstracts of the International Conference of Young Scientists on Meteorology, Hydrology and Environmental Monitoring (ICYS-MHEM). Kyiv: Ukrainian Hydrometeorological Institute, 2023, p. 10-10..
Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Projections of baltic sea wave energy resources according to shared socioeconomic pathways (ssp) scenarios In: Book of Abstracts WECANet COST Action CA17105 Conference Ghent, Belgium March 6-7 March 2023 . Belgium: COST (European Cooperation in Science and Technology), 2023, p. 32-32. ISBN 9789080928138.
Akstinas V. [LEI], Gurjazkaitė K. [LEI]. Alterations of ecological flow variables in Lithuanian rivers under climate change conditions In: Book of Abstracts Climate and surface and ground-water in the Baltic region – variability, trends, and impacts (Fully online event). University of Latvia, 2023, p. 4-4..

2020

Nazarenko S. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI]. Patterns of low flow and intermittency in the rivers of water surplus zone In: AGU Fall Meeting 2020, virtual conference, 1-17 December 2020. JAV: 2020, p. 1-9..

2018

Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Jakimavičius D. [LEI]. Ecological flow estimation in Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Trento, Italy: The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2018, p. 175-176. ISBN 978-981-11-2731-1.

2017

Akstinas V. [LEI]. Cohesion of statistical downscaling methods and projections of meteorological parameters over Lithuania In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 368-377. ISSN 1822-7554.

2016

Akstinas V. [LEI]. Low flow projections of the south-eastern Lithuanian rivers in 21st century In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 317-325. ISSN 1822-7554.

2015

Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI]. Flood pattern changes in the Lithuanian rivers In: Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата: материалы Международной научн. конф.. Минск, Белорус: 2015, p. 175-177. ISBN 978-985-553-278-2.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2022

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Akstinas V. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Virbickas T.. Hidrotechnikos statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas siekiant išsaugoti i vandens ekosistemas In: Žemėtvarka ir hidrotechnika. Kauno r. Akademija: Lietuvos žemėtvarkos ir hidromechanikos inžinierių sąjunga, 2022, Nr. 1, p. 52-59. ISSN 1648-3014.

2021

Kriaučiūnienė J. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Virbickas T.. Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, T. 67, Nr. 1 - 2, p. i-iii. Scopus . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

2018

Akstinas V. [LEI]. Jubilee 15th Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) at Lithuanian Energy Institute In: EUROSAFE News August 2018. [online]: eurosafe-forum.org, 2018, [Accessed 31 August 2018]. Available from: https://www.eurosafe-forum.org/node/480..

2017

Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Kriaučiūnienė J. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Akstinas V. [LEI]. Lietuvos energetikos instituto ir jo partnerių dėmesys vandens ekosistemoms In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. v-vii. ISSN 0235-7208.
Akstinas V. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, Vol. 63, Nr. 3, p. V-VI. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

Projekto santrauka: Projekto „ICEREG“ tikslas yra pagerinti ledų sangrūdų potvynių rizikos valdymą, kuriant išsamius potvynių žemėlapius ir tobulinant ledų sangrūdų susidarymo koncDaugiau

2

Projekto „TRANSWAT“ tikslas - užtikrinti tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių, kurių hidromorfologinė ir (arba) ekologinė kokybė gali neatitikti ES Vandens direktyvos (VPDDaugiau

3
Coastal Biogas logo

COASTAL Biogas projekto tikslas - Baltijos jūros pakrančių regionams suteikti sprendimus, paremtus anaerobiniu jūros dumblių skaidymu, kurie padėtų kovoti su eutrofikacija, bei prisidDaugiau

4
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

COST

1

Projekto aprašas: Hidroenergetika atlieka svarbų vaidmenį Europoje, suteikdama unikalų saugios, pigios ir švarios elektros energijos derinį. Tai vis dar yra vienas didžiausių atsinauDaugiau

2

Many complex process-based models are available in Europe to project future climate impacts. Yet, the current climate impact research community is fragmented, modeling mostly individuDaugiau

3

SMIRES yra Europos Bendrijos finansuojama COST programos veikla CA15113, skirta skatinti bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą ir žinių sintezę moksliškai tiriant bei valdant išdžiūstDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Upių hidromorfologinės savybės yra svarbios nustatant vandens telkinio kokybę, jo raidą dėl netoliese vykstančių kraštovaizdžio pokyčių ir galimą poveikį ekosistemai. Viena vertus, tiDaugiau