Biomasės utilizavimas į alternatyvųjį kurą ir cheminius preparatus (UBIOCHEM) (CM0903)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2009.11.19 - 2013.11.18
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
COST actions logo

Pagrindinis COST veiklos tikslas yra utilizuoti biomasę ir generuoti sintetines dujas, kurios būtų panaudojamos kaip efektyvus kuras. Veiklos metu buvo skatinamas mokslininkų bendradarbiavimas tarptautiniu mastu, apjungtos kelios skirtingos mokslo sritys, keliama mokslininkų kompetencija, siekiant pasivyti alternatyvaus kuro lyderiaujančias valstybes, tokias, kaip Japonija, Brazilija bei JAV. Vykdant mokslinius tyrimus buvo siekiama skaidant biomasę gauti energiją arba energetikoje naudingas, aplinkai nekenksmingas medžiagas.

Kiti svarbūs tikslai:

 • Heterogeninės katalizės procesų, neleidžiant susidaryti nepageidaujamiems fermentams naudojant rūgščių/bazių katalizę, tyrinėjimai.
 • Geresnių ir tobulesnių biomasės utilizavimo metodų sukūrimas, siekiant regeneruoti visus joje esančius vertingus produktus, naudojant aplinkai nekenksmingus metodus.
 • Celiuliozės bei hemiceliuliozės konversijos į monosacharidus gerinimas.
 • Alternatyvių metodų, pažangių biomasės utilizavimo kūrimas.
 • Pažangių, gamtai nežalingų biomasės utilizavimo procesų šilumos mainų ir vykstančių cheminių reakcijų tyrimas.
 • Naujų genų inžinerijos priemonių vystymas ir pranašumų siekimas fotobioreaktorių inžinerijoje siekiant sumažinti biokuro kainas.
 • Fotokatalizinių procesų pritaikymas biokuro ir biocheminių medžiagų gamybai.
 • Technologijų, skirtų naujų biopapildų gamybai, vystymas, siekiant pagerinti biokuro ir biochemikalų pagrindines savybes.
 • Naujų, aplinkai nekenksmingų cheminių produktų gamyba, procesų modeliavimas, efektyvių skaidymo būdų kūrimas biomasei konversijai pritaikytuose ir tobulinamuose reaktoriuose.
 • Jautrumo analizė ekonomikoje, kai biokuro žaliavos virsta į naujas chemines medžiagas, tyrimai socialiniais aspektais: poveikis sveikatai ir sprendžiami saugumo klausimai.
 • Veiklos metu gautų rezultatų, kurie susiję su keliamais Europos Sąjungai reikalavimais skelbimas, tuo siekiant integruoti naujos kartos biochemines medžiagas į gyvavimo ciklą visuomenėje prie įvairių reguliavimo, mokesčių sąlygų.

LEI veikla projekte

Projekte LEI darbuotojai turėjo atlikti šiuos tyrimus:

 • Išnagrinėti vandens garo plazmos generavimo principai ir įrenginius, įvertinti vandens plazmos tyrimo problema pasaulinėje mokslinėje-techninėje literatūroje.
 • Susipažinti su Europos šalių mokslininkų galimybėmis ir darbais tyrinėjant biomasės utilizavimo procesus.
 • Suskaičiuoti ir suprojektuoti vandens garo plazmotroną.
 • Pagaminti vandens garo plazmos generatorių, suderinti jo darbas su pagalbiniais įrenginiais (elektros energijos tiekimo sistema, aušinimo sistema, plazmą sudarančių dujų tiekimo sistema).
 • Gauti vandens garo nepusiausvirajį plazmos srautą specialios konstrukcijos plazmos generatoriuje ir atlikti jo eksperimentinius tyrimus.
 • Nustatyti naujai pagaminto plazmos generatoriaus elektrines ir šilumines charakteristikas, atlikti jo eksploatacinių savybių tyrimą.
 • Realizuoti plazminės pirolizės procesą ir ištirti proceso parametrus.
 • Nustatyti biomasės utilizavimo vandens garo plazmoje efektyvumą ir surasti būdus jam padidinti.

Koordinatorius: Delfto technologijos universitetas, Nyderlandai

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Viktorija Grigaitienė 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vilma Snapkauskienė 113-LK +37037401898 Vilma.Snapkauskiene@lei.lt
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Mindaugas Milieška 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt