Elektros iškrovos su skysčiais pritaikymas ateityje (TD1208)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.04.11 - 2017.04.10
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
COST actions logo

Plazmos – skysčio sistemos gali sukurti labai nesubalansuotą aplinką. Plazmos – skysčio sąveika yra puiki galimybė kurti naujas chemijos ir su ja susijusias technologijas. Šio projekto tikslas – sukurti aukštą eksperimentinių, modeliavimo ir teorinių žinių lygį visoje Europoje. Šis projektas remia koordinuotas pastangas, kurios pagerins mūsų žinias apie pagrindinius procesus, atsakingus inicijuojant ir išlaikant išlydį skysčiuose ar ant jų. Naujos paraiškos bus identifikuojamos su tiesiogine nauda Europos pramonės sektoriui. Galimas technologinis poveikis numatomas tokiose srityse, kaip vandens ir paviršiaus apdorojimas, nanodalelių sintezė, katalizė, naujų organinių junginių susidarymas ir biochemija. Projekte dalyvavo fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, inžinerijos ir biologijos mokslininkai, bei praktikai. Projekto veikla parodomos stiprios tarpdisciplinės savybės, kuriomis bus vadovaujamasi vykdant projektus ateityje. Mokslinių tyrimų platforma, nauja infrastruktūra, įgytos žinios ir patirtis taps veiksminga būsimų mokslinių tyrimų ir gilaus tarptautinio bendradarbiavimo visuose susijusiose srityse pagrindu.

LEI veikla projekte

Atlikti įvairūs organinių medžiagų skilimo eksperimentai. Pasirinktos dujinės medžiagos – angliavandeniliai, skystos medžiagos – toluenas, glicerolis ir kietos medžiagos – į plazmos cheminį reaktorių buvo įterptos medienos granulės konversijai atlikti.

Koordinatorius: Brno University of Technology, Čekijos respublika

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Viktorija Grigaitienė 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt
Dovilė Gimžauskaitė 110-LK +37037401866 Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt