Europos elektros gamybos šaltinių identifikavimo sistema (E-TRACK)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2007.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Pagrindinis projekto tikslas: ištirti elektros gamybos šaltinių identifikavimo harmonizuoto standarto įgyvendinimo Europoje galimybes, visapusiškai įvertinant visus identifikavimo reikalavimus, kuriuos apibrėžia Europos arba nacionaliniai teisės aktai.

Sistema įgalinanti atitinkamų elektros energijos gamybos požymių atpažinimą reikalinga tam, kad įgyvendinti atitinkamus politinius reikalavimus ES lygmenyje, t.y. Elektros energijos pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius arba kogeneracijos kilmės garantus (Direktyvos 2001/77/EC ir 2004/8/EC); Elektros energijos ženklinimo schemas, kurios suteiktų informaciją apie naudojamo kuro struktūrą ir atitinkamą poveikį aplinkai (Direktyva 2003/54/EC).

Tokios elektros gamybos šaltinių identifikavimo sistemos įgyvendinimas taip pat gali palengvinti atsinaujinančių energijos išteklių bei kogeneracijos panaudojimo skatinimą vidaus elektros rinkoje. Vidaus elektros rinkos sukūrimo Europoje kertinis akmuo yra tokios elektros gamybos šaltinių identifikavimo schemos patikimumas ir harmonizavimas.

LEI veikla projekte

Išanalizuoti elektros gamybos šaltinių identifikavimo nacionaliniai Baltijos šalių teisės aktai ir įgyvendinimo pavyzdžiai. LEI organizavo tris elektros energijos gamybos šaltinių identifikavimo konsultacinius seminarus Baltijos šalims (Lietuvos, Latvijos, Estijos), kurių metu pristatė harmonizuoto standarto įgyvendinimo galimybes.

Bendra projekto vertė: 1 643 934 EUR (LEI dalis: 50 558 EUR)

Projekto koordinatorius: Oeko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology, Vokietija

Partneriai:

  • Energie-Control GmbH (E-Control), Austrija
  • Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), Italija
  • Buro fur Energiewirtschaft und technische Planung (BET), Vokietija
  • Pure Energi Limited (Pure Energi), Didžioji Britanija
  • Austrian Energy Agency (E.V.A.),  Austrija
  • Ahence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie ADEME, Prancūzija
  • Energy research Centre of the Netherlands (ECN), Nyderlandai
  • Observatoire des energies renouvelables (Observ’ER), Prancūzija
  • IT Power Limited (IT Power), Didžioji Britanija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt