Tarptautiniai projektai

Pažangi energetika Europai

1

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance ContraDaugiau

2

Projektu „Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo ir konvergencijos politikos dialogas tarp ES šalių narių (DIA-CORE)“ buvo siekiama užtikrinti taikomų atsinaujinančių energijos Daugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamų energijos vartojimo efektyvumo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių visuose ES šalyse bei visuose ekonomikos seDaugiau

4

Solar district heating (SDH) plants are a large-scale solar thermal technology supplying renewable, zero-emission heat from large solar collector fields via district heating networks Daugiau

5

The main aim of the project was to remove "non-technological" barriers, by establishing a voluntary green energy (heating and cooling) labelling scheme and by promoting municipal and Daugiau

6

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažintDaugiau

7

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šaDaugiau

8

District heating and cooling (DHC) have the potential to significantly contribute towards attaining the ambitious EU energy policy targets for 2020. According to the IEE supported EcoDaugiau

9

The RES-H Policy project will assist Member States in preparing for the implementation of the forthcoming Directive on Renewables as far as aspects related to renewable heating and coDaugiau

10

EUBIONET III projektas skatino darnią, skaidrią tarptautinę biokuro prekybą bei investicijas į geriausios praktikos technologijas ir naujas paslaugas biokuro šilumos sektoriuje, padėjDaugiau

11

MADEGASCAR sets out to increase the use of gas-driven vehicles, powered by both natural gas and biogas, by addressing both consumers and providers. Before being prepared to change theDaugiau

12

The groundwork for REGBIE+ is the fact that the most important and prevalent renewable energy source used for heating in the EU is biomass in its various forms. Nevertheless, regionalDaugiau

13

The potential for biogas production and use in most European countries is not adequately exploited. To increase the efficiency and for a higher rate of substitution of natural gas witDaugiau

14

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti ES elektros energijos rinkos dalyvius į diskusijas susijusias su žaliosios elektros energijos paramos politikos optimizavimu ir koordinavimu beiDaugiau

15

Penkios valstybės narės (Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija ir Portugalija) taiko tiesiogines mokesčių priemones (pajamų mokesčio lengvatas, pajamų mokesčio sumažinimą ir mokesčiųDaugiau

16

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AEDaugiau

17

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

18

The project is based on a successful certification and quality management system for energy efficient municipalities, the European Energy Award (EEA). Within the action, the existing Daugiau

19

The ENERinTOWN project ran from January 2006 to June 2008 and aimed to address three key barriers in municipal energy management: Lack of knowledge in energy management techniques LaDaugiau

20

„CEECAP“ projekto tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas prietaisų ženklinimui ir įgyvendinti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  Projektas skirtDaugiau

21

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, ItalijDaugiau

22

Six regional case studies are developed, where significant energy efficiency and renewable energy achievements are obtained in the frame of Structural Funds planning, or other regionaDaugiau

23

Projektas „New GreenLight“ pratęsia 2000 m. pradėtą „GreenLight“ projektą naujosioms ES valstybėms narėms. Privačios ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo mažinti energijos suvarDaugiau

24

The purpose of ISEES is to examine the rationality behind the consumers’ choices and the influence of the individual user behaviour on the energy demand in social housing. It will devDaugiau

25

Pagrindinis projekto tikslas: ištirti elektros gamybos šaltinių identifikavimo harmonizuoto standarto įgyvendinimo Europoje galimybes, visapusiškai įvertinant visus identifikavimo reiDaugiau

26

DEXA-MCP projektas pratęsia ir taiko „Motor Challenge“ programą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant elektros variklių sistemas Europos pramonėje. ElektrosDaugiau

27

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

28

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) TDaugiau

29

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau

30

Energetikos vadyba yra struktūrinis ir ekonominis kelias, kaip naudojant organizacines, technines ir funkcines priemones, minimizuoti išlaidas energijai ir palaikyti pasiektus patobulDaugiau

31

EARTH – tai Europos komisijos kofinansuojamas projektas vykdomas EIE programos rėmuose, kurio tikslas yra organizuoti mokymo kursus šių sričių montuotojams: biomasės šildymo sistDaugiau