Savivaldybių mastu anglies dioksidu grindžiama energijos pusiausvyra (Energy Equilibrium)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.01.01 - 2025.12.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto aprašas:
Siekiant kompensuoti sezoniškai gaminamos atsinaujinančios energijos (AE) nepastovumą ir nekontroliuojamumą (saulės spinduliuotės intensyvumo, vėjo greičio svyravimai per parą ir t. t.), svarbus vaidmuo, paverčiant AE tiekimo potencialą realybe, teks energijos kaupimo infrastruktūros plėtrai regionuose. Tačiau vietos valdžios institucijos, atsakingos už palankios politinės aplinkos AE infrastruktūros plėtrai regionuose kūrimą, susiduria su daugybe iššūkių ir neaiškumų diegiant energijos kaupimo galias, kurie dažnai lieka neatsakyti dėl žinių ir vietos pajėgumų stokos, o tai savo ruožtu labai trukdo regionams siekti klimato neutralumo.

Šiuo projektu siekiama sukurti Energijos pusiausvyros platformą – interaktyvią ir lengvai pritaikomą priemonę, padedančią savivaldybėms ir energijos tiekėjams priimti sprendimus, susijusius su veiksmingų veiksmų planų, skirtų paspartinti vietinės AE panaudojimą regione, kūrimu. Energijos pusiausvyros platforma įgyvendins pilotines versijas keturių valstybių savivaldybėse – Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje.

 

Raktažodžiai: atsinaujinančioji energija, energijos kaupimas ir saugojimas, regioninis, klimato neutralumas.

Akronimas: Energy Equilibrium

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 12-93.23.25

Kvietimas / finansavimo priemonė: Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 programa, prioritetas „3 Climate-neutral societies“, uždavinys „3.2 Energy transition“

Projekto biudžetas: 1,997,687.92 EUR, LEI dalis – 198,005.00 EUR

Koordinatorius: Institute of Energy Systems and Environment of Riga Technical University, Latvija

Partneriai:

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg Baltic Sea Region 2021-2027“ programos lėšomis.

Interreg Baltic Sea Region project Energy Equilibrium logo

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rimantas Bakas 443-AK +37037401930 Rimantas.Bakas@lei.lt
Stanislovas Vrubliauskas Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt
Inga Briliūtė 207/1-LK +37037401971 Inga.Briliute@lei.lt
Inesa Kniuipytė 87/88-BRK Inesa.Kniuipyte@lei.lt