Stanislovas Vrubliauskas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
projekto administratorius
Kab. nr.:
Telefonas:

Publikacijos

Mokslo populiarinimo straipsnis

2017

Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. ES Interreg programos projekto „Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)“ vykdymo eiga ir uždaviniai In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. xi-xiii. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Škėma R. [LEI], Vrubliauskas S. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančius išteklius naudojančių energetikos objektų planavimas regioniniu lygiu In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2017, Nr. 1 (70), p. 21-22. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Central and Eastern European electricity sectors in general deficit of knowledge on newest technologies on co-firing of biomass with fossil fuels, impact of co-firing on the plant itsDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

To reach the goals set by the "White Paper" and the "Kyoto Protocol" bio energy RTD will have to be enhanced significantly. The introduction of the European Research Area (ERA) will sDaugiau

2

Standards are seen as a major measure to develop the markets for solid bio fuels to achieve the environmental, social and agricultural goals of the Commission. On this background the Daugiau

Interreg

1

Projekto aprašas: Siekiant kompensuoti sezoniškai gaminamos atsinaujinančios energijos (AE) nepastovumą ir nekontroliuojamumą (saulės spinduliuotės intensyvumo, vėjo greičio svyravimDaugiau

2

LowTemp 2.0 trained district heating stakeholders to improve their skills in reducing energy waste. Project summary Modernisation of district heating systems (DHS) is in full swDaugiau

3
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

4

Baltijos jūros regionas, turintis didelius žemės ūkio ir miškų išteklius, turi didelį potencialą įgyvendinti ES tikslus gaminti šilumą, elektros energiją ir biokurą iš biomasės. TačiaDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

2

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) TDaugiau