Geologiniuose PBK/RA atliekynuose susidarančių dujų elgsena (FORGE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2009.02.02 - 2013.03.29
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos bus dedamos į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Atsižvelgiant į atliekyno koncepciją, ten vyraujančias sąlygas, radioaktyviąsias medžiagas ir jų pakuočių tipus, išskiriami keli dujų susidarymo šaltiniai. Nustatyta, kad dėl plieninių radioaktyviųjų atliekų pakuočių ir metalinių konstrukcinių elementų korozijos susidarančios vandenilio dujos yra pagrindinis dujų šaltinis atliekyne, kuris gali kelti potencialią grėsmę ilgalaikei saugai.

Šiame projekte atlikti eksperimentiniai vandenilio dujų susidarymo tyrimai atliekyno sąlygomis, nustatyti vandenilio susidarymo greitį įtakojantys faktoriai, tirti susidariusių dujų sklaidos mechanizmai ir dėsningumai inžinierinėmis ir gamtinėmis medžiagomis bei vertinama susidariusių dujų įtaka ilgalaikei geologinių atliekynų saugai.

Projekto koordinatorius – Britų geologijos tarnyba (British Geological Survey (BGS)). Projekto konsorciumą sudarė 24 mokslinių tyrimų institucijos iš 11 šalių (Belgijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos).

LEI veikla projekte

LEI dalyvavo projekto skaitinių tyrimų sekcijoje, koordinuojamoje Prancūzijos nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros ANDRA. Šioje sekcijoje buvo vertinta susidariusių dujų įtaka ilgalaikei geologinių atliekynų saugai. LEI sukūrė skaitinį dujų sklaidos modelį PETRASIM (JAV) aplinkoje, kuris buvo testuojamas pasiūlytuose palyginamųjų studijų uždaviniuose. Gauti rezultatai palyginti su projekto partnerių rezultatais.

Bendra projekto vertė: 11 626 902 EUR (LEI dalis: 30 956 EUR)

Koordinatorius: NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL, Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai:

 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA TR. SEVERIN RA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI, Rumunija
 • NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY – NDA, Jungtinė Karalystė
 • SVENSK KARNBRANSLEHANTERING AKTIEBOLAG, Švedija
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE, Belgija
 • AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, Prancūzija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, Ispanija
 • CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA, Ispanija
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, Prancūzija
 • ECOLE CENTRALE DE LILLE, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH, Vokietija
 • NATIONALE GENOSSENSCHAFT FUER DIE LAGERUNG RADIOAKTIVER ABFAELLE, Šveicarija
 • UNIVERSITE DE LIEGE, Belgija
 • POSIVA OY, Suomija
 • CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, Čekijos Respublika
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • INSTITUT FÜR GEBIRGSMECHANIK GMBH, Vokietija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • EIDGENOSSISCHES NUKLEARSICHERHEINSPEKTORAT ENSI, Šveicarija
 • FEDERAL AGENCY FOR NUCLEAR CONTROL, Belgija
 • RADIOACTIVE WASTE REPOSITORY AUTHORITY, Čekijos Respublika

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Darius Justinavičius
Robertas Poškas 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt