Povilas Poškas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
vadovas (vyriaus. m. d.)
Kab. nr.:
62-BRK
Telefonas:
+37037401891
El. paštas:

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2021

Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI]. Modelling of the influence of droplet dispersity on droplet vaporization in the high-temperature flue gas in the case of combined heating In: Prime archives in sustainability . Hyderabad (Indija): Vide Leaf, 2021, p. 1-51. ISBN 978-81-944664-1-3.

2018

Poškas P. [LEI]. Progress on Nuclear Waste Management. Nuclear Waste Governance in Lithuania In: Challenges of Nuclear Waste Governance: An International Comparison. Germany: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018, Vol. II, p. 139-160. ISBN 978-3-658-21440-1, eISBN 978-3-658-21441-8.

Studija

2016

Barinova E., Beer H. F., Bradbury D., Dunzik-Gougar M. L., Fachinger J., Hand R., Jones A., Karlina O., Kascheev V., Lamouroux C., Laurent G., Leganes Nieto J. L., Li J. F., Lindberg M., Metcalfe M. P., Narkūnas E. [LEI], Norris S., Ojovan M. I., Oryšaka A., Petit L., Poškas P. [LEI], Rahmani L., Tomlinson T., von Lensa W., Wickham A. J., Zlobenko B.. Processing of irradiated graphite to meet acceptance criteria for waste disposal In: IAEA TECDOC-1790. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016, p. 1-148. ISSN 1011-4289 ISBN 978-92-0-104016-9.

Straipsnis

2024

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Mingilaitė L., Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Investigation of effect of cooling water characteristics on flue gas condensation along vertical tube heat exchanger In: Energy. Kidlington: Elsevier, 2024, Vol. 289, 130046, p. 1-11. ISSN 0360-5442.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Mingilaitė L., Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Experimental investigation of water vapor condensation from flue gas in different rows of a heat exchanger model In: Thermal Science and Engineering Progress. Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 47, 102365, p. 1-10. ISSN 2451-9049.
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Salem M. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Experimental investigation of water vapor condensation from hot humidified air in serpentine heat exchanger In: International Journal of Heat and Mass Transfer. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 221, 125068, p. 1-17. ISSN 0017-9310.

2023

Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. Modelling of the fire impact on CONSTOR RBMK-1500 cask thermal behavior in the open interim storage site In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2023, Vol. 55, Iss. 7, p. 2604-2612. ISSN 1738-5733.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H.. The numerical analysis of the impact of CASTOR-1500 cask model simplifications on temperature distribution in the cask In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 184, 109688, p. 1-8. ISSN 0306-4549, eISSN 1873-2100.

2022

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Poškas P. [LEI], Jouhara H., Miliauskas G., Puida E.. Flue Gas Condensation in a Model of the Heat Exchanger: The Effect of the Cooling Water Flow Rate and Its Temperature on Local Heat Transfer In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 24, 12650, p. 1-17. ISSN 2076-3417.
Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI], Šimonis A. [LEI], Naumov V., Ekaterinichev D.. Gamma Radiation Shielding Assessment Using Stochastic, Deterministic, and Experimental Methods for RBMK-1500 SNF Storage Cask In: Nuclear Technology . Philadelphia: American Nuclear Society, 2022, Vol. 208, Iss. 12, p. 1876-1889. Scopus . ISSN 0029-5450 , eISSN 1943-7471.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Balčius A., Jouhara H.. The modeling of transient phase changes of water droplets in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies In: Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 257, 124719, p. 1-12. ISSN 0360-5442.
Narkūnienė A. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments on Granular MX‐80 Bentonite with COMSOL Multiphysics In: Minerals. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, No. 3, 277, p. 1-20. ISSN 2075-163X.
Ragaišis V. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Poškas P. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Janulionis R. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Babilas E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. A proposed approach for the evaluation of consequences of a large aircraft crash accident at an RBMK type reactor site during decommissioning In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 145, 104135, p. 1-15. ISSN 0149-1970, eISSN 1878-4224.

Pranešimas konferencijoje

2021

Šimonis A. [LEI], Poškas G. [LEI], Poškas P. [LEI], Klevinskas G.. Decommissioning of Radon Type Radioactive Waste Storage Facility in Lithuania In: International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future (IAEA), November 1-5, 2021, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2021, CN-294, p. 96-96..
Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Poškas P. [LEI]. Preliminary investigations of water injection impact on vapour from flue gases condensation in a model of a vertical condensing heat exchanger In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 548-556. ISSN 1822-7554.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Zujus R. [LEI]. Modeling and analysis of the flow structure in narrow helium and air gaps of the castor cask for RBMK-1500 spent nuclear fuel storage In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1421-1426. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Puida E., Miliauskas G., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Paukštaitis L.. An experimental investigation of the ęffęct of airlow heating and humidification on a water droplet’s thermal state and phase changes In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 224-229. ISBN 978-1-77592-216-2.

2020

Narkūnas E. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Poškas P. [LEI]. Preliminary inventory of C-14 in irradiated graphite of Ignalina NPP unit 1 RBMK-1500 reactor In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania . Luxembourg: European Union, 2020, p. 682. ISBN 978-92-79-98750-2.
Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnas E. [LEI]. Estimation of 14C release and migration from RBMK-1500 reactor graphite disposed of in a potential geological repository in crystalline rocks in Lithuania In: EURADWASTE ’19 Conference Proceedings 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 681. ISBN 978-92-79-98750-2.

2017

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..

2016

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI]. Waste zone conceptual model effect on predicted radionuclide flux from near surface repository In: Book of papers Session 3b VLLW of International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management (IAEA, CN-242). 2017). Vienna Austria: IAEA, 2016, p. 38-41..

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektu siekiama nustatyti labiau suderintų teisės aktų ir standartų naudą ir išryškinti jų teikiamą pridėtinę vertę prioritetinėms užduotims pasiekti branduolinės energetikos objektDaugiau

Horizontas 2020

1

The European Green Deal, an ambitious growth strategy aligned with the Sustainable Development Goals (SDG), calls for the mobilization of the industry. Indeed, while important steps hDaugiau

2
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

3
SHARE projekto logotipas

According to the projections based on likely remaining life-times of the World’s legacy nuclear fleet, the workload and budgets to be dedicated for nuclear decommissioning is going toDaugiau

4

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliDaugiau

5

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

6
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų teDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

CAST projektu (Radioanglies (C-14) šaltiniai) siekiama išplėtoti mokslinį supratimą apie radionuklido C-14 susidarymą radioaktyviosiose medžiagose ir jo sklaidą esant sąlygoms, būdingDaugiau

3

PLATENSO (2013–2016) projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų socialinių tyrimų galimybes, Vidurio ir Rytų Europos šalims dalyvauti ES moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su vDaugiau

4

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, KanaDaugiau

5

Projekto pagrindinis tikslas – išanalizuoti naujų ES valstybių narių mokslinių tyrimų galimybes bei skatinti mokslinį bendradarbiavimą su senosiomis ES valstybėmis. Projektas buvo vykDaugiau

6

Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos bus dedamos į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Atsižvelgiant į atliekyno koncepcijąDaugiau

7

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau

TATENA

1

Pagal šiuo metu Lietuvoje esančią panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo koncepciją numatyta, kad PBK 50 metų bus saugojamas sauso tipo saugykloje. Per šį laiką turi būti išvystytDaugiau

2

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

3

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas (LEI)  Daugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šio projekto tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalių tyrėjus ir institucijas, atsakingas už galutinį saugų radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą įgyvendinant Europos Tarybos direktyDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

„Rūko“ technologijos kompleksiniai tyrimai ir pritaikymas biokuro dūmų išvalymui bet atliekinės šilumos atgavimui   Projekto ID (LMT): P-MIP-20-2 Projekto numeris LEI viDaugiau