Darius Justinavičius

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2022

Narkūnienė A. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Ragaišis V. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments on Granular MX‐80 Bentonite with COMSOL Multiphysics In: Minerals. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, No. 3, 277, p. 1-20. ISSN 2075-163X.

2021

Narkūnienė A. [LEI], Poškas P. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. The Modeling of Laboratory Experiments with COMSOL Multiphysics Using Simplified Hydromechanical Model In: Minerals . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13 (7), 754, p. 1-18. ISSN 2075-163X.

2019

Wendling J., Justinavičius D. [LEI], Sentis M., Amaziane B., Bond A., Calder J. N., Treille E.. Gas transport modelling at different spatial scales of a geological repository in clay host rock In: Environmental Earth Sciences. New York: Springer, 2019, Vol. 78, No. 221, p. 1-34. ISSN 1866-6280.

2016

Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Justinavičius D. [LEI], Kilda R. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Pažanga įgyvendinant radioaktyviųjų atliekų atliekynus Lietuvoje ir jų saugos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 171-188. ISSN 0235-7208.
Poškas P. [LEI], Grigaliūnienė D. [LEI], Narkūnienė A. [LEI], Kilda R. [LEI], Justinavičius D. [LEI]. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks In: Science of the Total Environment. Netherlands: Elsevier, 2016, Vol. 569-570, p. 1126-1135. ISSN 0048-9697.
Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI], Narkūnienė A. [LEI]. Gas migration modelling in geological repository module in clay formation and sensitivity analysis In: Engineering Geology. Amsterdamas: Elsevier, 2016, Vol. 213, p. 158-168. ISSN 0013-7952.

2015

Justinavičius D. [LEI], Poškas P. [LEI]. Temperature and tortuosity effect on gas migration in a high-level waste disposal tunnel In: Mineralogical Magazine. 2015, Vol. 79 (6), p. 1317-1325. ISSN 0026-461X.

2014

Justinavičius D. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI]. Thermal analysis of reference repository for RBMK-1500 spent nuclear fuel in crystalline rocks In: Journal of thermal analysis and calorimetry. 2014, Vol. 118, No. 2, p. 767-773. ISSN 1388-6150.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EURAD projekto logotipas

Europos jungtinių tyrimų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, programa (EURAD) remiasi saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo ilgalaikiais moksliniais tyrimais, ekspDaugiau

2

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliDaugiau

3
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų teDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projektas vykdytas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos rėmuose kartu su kitais 15 konsorciumo parnerių (Europos Sąjungos šalių, KanaDaugiau

2

Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos bus dedamos į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Atsižvelgiant į atliekyno koncepcijąDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šio projekto tikslas – supažindinti Europos Sąjungos šalių tyrėjus ir institucijas, atsakingas už galutinį saugų radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą įgyvendinant Europos Tarybos direktyDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Nuclear Energy for New Europe NENE 2020” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-003Daugiau