Vandenilio degimo/sprogimo analizė įvykus avarijai su vakuumo praradimu ITER kaitinimo pluošto ir diagnostinio pluošto patalpose ir vakuuminio siurblio patalpose (FUSION programa)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.10.01 - 2006.08.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

2006 m. LEI BĮSL mokslininkai įgyvendino savo pirmąjį ITER saugos vertinimo projektą, kuris finansuotas pagal ES 6BP. Projekto tikslas buvo išanalizuoti, ar įmanomas vandenilio sprogimas neutralių dalelių pluoštų (kaitinimo pluošto ir diagnostikos pluošto) įrenginiuose ir plazmos indo vakuuminiame siurblyje, ir jeigu sprogimas įmanomas, įvertinti galimas sprogimo jėgos sukeliamas apkrovas.

LEI veikla projekte

Vandenilio pasiskirstymo analizę laboratorijos mokslininkai atliko naudojant COCOSYS (angl. Containment Code System) programų paketą. Nors programų paketas yra skirtas lengvojo vandens reaktorių apsauginių kiautų analizei, tačiau LEI mokslininkų atlikta analizė buvo vienas pirmųjų bandymų pritaikyti COCOSYS branduolių sintezės reaktoriaus komponentams modeliuoti. Tyrimams atlikti buvo sudaryti ITER komponentų, t.y. plazmos indo vakuuminio siurblio, neutralių dalelių kaitinimo pluošto, neutralių dalelių diagnostinio pluošto, skaitiniai modeliai.
Taip pat buvo atlikti tyrimai ir siekiant įvertinti vandenilio sprogimo galimybę ITER kaitinimo pluošto ir diagnostinio pluošto komponentuose.

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Sigitas Rimkevičius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Mantas Povilaitis 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt