Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Central and Eastern European electricity sectors in general deficit of knowledge on newest technologies on co-firing of biomass with fossil fuels, impact of co-firing on the plant itsDaugiau

2

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

3

2006-2011 m. LEI mokslininkai dalyvavo kompetencijos tinklo NULIFE, skirto parengti branduolinių įrenginių ilgaamžiškumo valdymo metodologiją ir virtualaus instituto, galinčio atliktiDaugiau

4

The CASES Co-ordination Action has three principal objectives: I.To compile detailed estimates of both external and internal costs of energy production for different energy sources foDaugiau

5

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

6

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

7

Svarbiausi šio projekto tikslai: 1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios Daugiau

8

2006 m. LEI BĮSL mokslininkai įgyvendino savo pirmąjį ITER saugos vertinimo projektą, kuris finansuotas pagal ES 6BP. Projekto tikslas buvo išanalizuoti, ar įmanomas vandenilio sprogiDaugiau

9

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

10

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

11

HYTRAIN yra Marie Curie mokslinių tyrimų ugdymo tinklas finansuojamas Europos Komisijos pagal FP6 Žmogiškųjų išteklių ir Mobilumo programą. Tinklą sudaro 18 pagrindinių Europos moksliDaugiau

12

Projekto tikslas – įvertinti visas energetikos politikos ir būsimų energetikos sistemų sąnaudas ir naudą (t. y. tiesiogines ir išorines) tiek atskirų šalių, tiek išsiplėtusios ES mastDaugiau

13

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų LietuvojDaugiau

14

Kompetencijos tinklo, skirto sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai, SARNET projektas vykdytas 2004 – 2008 metais. Pagrindiniai SARNET projekto tikslaiDaugiau