Mantas Povilaitis

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
254-AK
Telefonas:
+37037401920

Publikacijos

Straipsnis

2024

Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Composite rating method: Application to European basketball leagues In: Journal of Sports Sciences. Abingdon: Taylor & Francis, 2024, Vol. 42, Iss. 3, p. 201-214. ISSN 0264-0414.
Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Tidikas A. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Methods for the radioactive release estimation under DEC-A conditions In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 195, 110143, p. 1-18. ISSN 0306-4549.

2022

Togobickij B. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Slavickas A. [LEI], Stora T., Barozier V., (... Stankūnas G. ...) [LEI]. Nuclear Analysis of High-Power LIEBE Molten Target at CERN for the Production of Radioisotopes In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 23, 11884, p. 1-14. ISSN 2076-3417.
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Development of a CFD-Suitable Deep Neural Network Model for Laminar Burning Velocity In: Applied sciences. London: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 15, 7460, p. 1-16. ISSN 2314-8535, eISSN 2314-8543.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Galdikas A.. Kinetic Modeling of Grain Boundary Diffusion: Typical, Bi-Modal, and Semi-Lamellar Polycrystalline Coating Morphologies In: Coatings. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 7, 992, p. 1-17. ISSN 2079-6412.

2021

Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI]. flameFoam: An open source CFD solver for turbulent premixed combustion In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2021, Vol. 383, 111361, p. 1-10. ISSN 0029-5493.
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI]. Simulation of Hydrogen-Air-Diluents Mixture Combustion in an Acceleration Tube with FlameFoam Solver In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 17, 5504, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stučinskaitė I.. RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 18, 5710, p. 1-14. ISSN 1996-1073.

2019

Abramovic I., Pavone A., Moseev D., Lopes Cardozo N. J., Salewski M., and W7-X Team, Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Forward modeling of collective Thomson scattering for Wendelstein 7-X plasmas: Electrostatic approximation In: Review of Scientific Instruments. AIP, 2019, Vol. 90, No. 2, p. 1-12. ISSN 0034-6748.

2018

Pisano F., Cannas B., Jakubiwski M. W., Niemann H., Sitjes A. P., Wurden G. A., Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Towards a new image processing system at Wendelstein 7-X: From spatial calibration to characterization of thermal events In: Review of Scientific Instruments. Melville: AIP Publishing, 2018, Vol. 89, 123503, p. 1-10. ISSN 0034-6748, eISSN 1089-7623.

Pranešimas konferencijoje

2023

Povilaitis M. [LEI], Venckus J. [LEI]. Parametric Analysis of Flame Acceleration and Quenching Simulation with flameFoam In: Proceedings of the 20th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-20). Washington: American Nuclear Society, 2023, p. 822-831. ISBN 978-0-89448-793-4.
Povilaitis M. [LEI], Venckus J. [LEI]. Initial evaluation of flame quenching modeling in flamefoam In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-8..
Togobickij B. [LEI], Slavickas A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Validation of bwr mox fuel assembly model for mcnp6 In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-5..
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Development of hydrogen turbulent flame speed ANN intended for the CFD applications In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-5..
Venckus J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Developement of an open-source cfd solver flamefoam: implementation of extended turbulent flame closure model In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-7..

2022

Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Analysis of loca accident for BVR-4 under DEC-A conditions using astec code In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, Log. No. 318, p. 1-11..
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI], Ambrutis A. [LEI]. Development of turbulent hydrogen combustion CFD solver for OpenFOAM In: Proceeding book The 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS 13) Hsinchu, Taiwan, September 5-10, 2022. Taichung, Taiwan (virtual): National Tsing HUA University, 2022, N13P167, p. 1-12..
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Effect of flame-obstacle interaction on premixed hydrogen combustion in a confined chamber In: Proceeding book The 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS 13) Hsinchu, Taiwan, September 5-10, 2022. Taichung, Taiwan (virtual): National Tsing HUA University, 2022, N13P168, p. 1-10..
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Implementation of les combustion model in flamefoam solver In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 319-323. ISSN 2783-6339.
Togobickij B. [LEI], Stankūnienė G. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Nuclear analysis of high-power liebe molten target at cern for the production of radioisotopes In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 282-286. ISSN 2783-6339.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.

2018

Povilaitis M. [LEI]. International MITHYGENE-ETSON benchmark In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 1, p. 4-5. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Didinant lengvojo vandens branduolinių reaktorių saugą skirtą naujoms eksploatavimo sąlygoms, kurios sąlygoja branduolinių reaktorių integravimą į įvairesnį energijos derinį, kelia daDaugiau

2

Mažieji moduliniai reaktoriai (angl. Small Modular Reactor SMR) yra viena iš pagrindinių artimiausios ateities alternatyvų, galvojant apie naujų branduolinių reaktorių statybą. Šiuo mDaugiau

3

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1
ELSMOR projekto logotipas

ELSMOR (towards European Lisencing of Small MOdular Reactors) aims to create methods and tools for the European stakeholders to assess and verify the safety of light water small modulDaugiau

2
MUSA projekto logotipas

The overall objective of the MUSA project is to assess the capability of SA codes when modelling reactor and SFP accident scenarios of GEN II, GEN III and GEN III+ reactor designs. ToDaugiau

3
FASTNET project logo

Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarDaugiau

4

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

2

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

3

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

4

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

5

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

6

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2006 m. LEI BĮSL mokslininkai įgyvendino savo pirmąjį ITER saugos vertinimo projektą, kuris finansuotas pagal ES 6BP. Projekto tikslas buvo išanalizuoti, ar įmanomas vandenilio sprogiDaugiau