Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, Europos politikos ateities gairių nustatymas (FUTURES-e)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.12.01 - 2008.11.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Pagrindinis projekto tikslas: įtraukti ES elektros energijos rinkos dalyvius į diskusijas susijusias su žaliosios elektros energijos paramos politikos optimizavimu ir koordinavimu bei aptarti ateities (po 2010 m.) politikos raidą. Šiam tikslui pasiekti buvo:

 • sukurtas nuolatinio informacijos pasikeitimo tarp pagrindinių elektros energijos rinkos dalyvių tinklas;
 • apsvarstytos galimos politinių sprendimų, susijusių su žaliosios elektros energijos paramos schemomis, pasekmės;
 • apibrėžta ir aptarta bendra Europos ilgalaikės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros vizija;
 • nustatyti tinkamiausi bendram politikos koordinavimui tarp ES šalių politikos instrumentai, remiantis geriausios patirties pavyzdžiais;
 • įvertinti elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, išlaidos ir pajamos bei sukurta jų paskirstymo, esant koordinuotai ES politikai, metodika.

LEI veikla projekte

Atlikta atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir taikomų skatinimo priemonių Centrinės ir Rytų Europos šalyse analizė. Dalyvauta kuriant informacijos pasikeitimo tarp pagrindinių elektros energijos rinkos dalyvių tinklą. Taip pat LEI organizavo regioninį seminarą „Harmonisation and Coordination of European RES-E support mechanisms. Consequences for the North East region“, kuriame pristatyti tinkamiausi bendram politikos koordinavimui tarp ES šalių politikos instrumentai, remiantis geriausios patirties pavyzdžiais.

Bendra projekto vertė: 856 555 EUR (LEI dalis: 58 030 EUR)

Koordinatorius: Vienna University of Technology, Institute of Power Systems and Energy Economics, Energy Economics Group (EEG), Austrija

Projekto partneriai:

 • FhG-ISI – Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Vokietija
 • Energy Restructuring Agency ltd. (ApE), Slovėnija
 • Ecofys b.v. (ECOFYS), Nyderlandai
 • Ambiente Italia srl (AMBIT), Italija
 • Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg, Austrija
 • EC BREC/CLN, Lenkija
 • Risoe National Laboratory (RISOE), Danija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Ramūnas Gatautis 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt