RBMK ir SMR tipo reaktorių panaudoto branduolinio kuro tvarkymo proceso panašumų ir skirtumų identifikavimas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2023.11.07 - 2028.11.07
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
DB nuoroda

2004 ir 2009 metais Ignalinos AE buvo sustabdyta dviejų kanalinio tipo grafitinių verdančio vandens reaktorių (RBMK-1500) eksploatacija. Po Ignalinos AE sustabdymo susikaupė apie 22 000 panaudoto branduolinio kuro (PBK) rinklių. Visos PBK rinklės yra laikomos sauso tipo saugyklose Ignalinos AE aikštelėje. Siekiant užtikrinti PBK tvarkymo saugą, būtina nustatyti PBK savybes su įvertintomis neapibrėžtimis. Nors RBMK-1500 reaktoriai priklauso verdančio lengvo vandens reaktorių (LWR) grupei, jie nuo kitų LWR reaktorių skiriasi konstrukcija (dideli aktyviosios zonos matmenys, kitoks kuro elementų išdėstymas), medžiagomis, kuro sudėtimi (palyginti mažas įsodrinimas U-235, kaip sudegantis neutronų sugėriklis yra naudojamas erbis). Dėl to sudėtinga pritaikyti skaitinio modeliavimo įrankius, sukurtus pagrinde kitų LWR reaktorių PBK savybių nustatymui.

Šiandien Lietuva importuoja per 70% elektros poreikio. Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos numato tikslą, kad iki 2050 metų visa šalyje suvartojama elektros energija būtų pagaminama šalies viduje. Politiniuose sluoksniuose jau prasidėjo kalbos apie galimybę SMR technologiją įtraukti į nacionalinę energetikos strategiją siekiant šio tikslo. Šiame TATENA CRP Lietuvos energetikos institutas planuoja pristatyti patirtį, įgyta tvarkant Ignalinos AE PBK. Taip pat bus aptariamos potencialios SMR technologijos ir atitinkami iššūkiai iškilsiantys tvarkant tos technologijos PBK Lietuvoje. Tai padėtų nustatyti panašumus ir skirtumus tarp RBMK ir SMR PBK tvarkymo.

 

Projekto ID: IAEA Research Contract No. 26771 / IAEA CRP T13021

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 17-97.23.28

Kvietimas: IAEA Coordinated Research Project T13021 „Challenges, Gaps and Opportunities for Managing Spent Fuel from Small Modular Reactors“

Bendra projekto vertė: 12000 EUR (LEI dalis: 12000 EUR)

 

Koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

 

Finansavimo šaltinis: finansuojamas TATENA koordinuojamų tyrimų projekto T13021 „Challenges, Gaps and Opportunities for Managing Spent Fuel from Small Modular Reactors“ lėšomis, pagal tyrimų sutartį Nr. 26771

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Babilas 105-AK +37037401914 Egidijus.Babilas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Andrius Slavickas 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt