Mindaugas Vaišnoras

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
414-AK
Telefonas:
+37037401954

Publikacijos

Straipsnis

2024

Tohver H., Slavickas A. [LEI], Holiuk M., Krasnikovs A., Mõtlep R., Nováková I., Vaišnoras M. [LEI], Gulik V.. Assessing shielding material Performance: Benchmarking of Monte Carlo codes for oil shale and Basalt-Boron fiber concretes In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 417, 112811, p. 1-15. ISSN 0029-5493.

2022

Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. RELAP5 application for water hammer analysis in different thermal-hydraulic systems In: International Journal of Thermofluids . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 14, 100154, p. 1-13. Scopus ..

2021

Alzbutas R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Valinčius M. [LEI], Babilas E. [LEI], Augutis J. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Anusauskas F., Mataitis L.. Aggregated Risk Assessment and Survey for Risk Reduction in Oil Terminals In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 12169, p. 1-21. ISSN 2071-1050.

2018

Babilas E. [LEI], Dokucajev P., Janulevičius D., Markelov A., Pabarčius R. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Innovative technologies for spent fuel safe management at Ignalina channel-type reactors In: Nuclear engineering and technology. Daejeon, South Korea: Korean Nuclear Society, Published by Elsevier Korea LLC, 2018, Vol. 50, Iss. 3, p. 504-511. ISSN 1738-5733.
Valinčius M. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Study and demonstration of pressure wave-based leak detection in a district heating network In: Structure and Infrastructure Engineering. Didžioji Britanija: Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 14, Iss. 2, p. 151-162. ISSN 1573-2479.

2017

Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Mochizuki H., van Rooijen W. F. G.. Best estimate approach for the evaluation of critical heat flux phenomenon in the boiling water reactors In: Kerntechnik. 2017, Vol. 82, No. 2, p. 148-160. ISSN 0932-3902.
Pinna T., Carloni D., Carpignano A., Ciattaglia S., Johnston J., Porfiri M. T., Savoldi L., Taylor N., Sobrero G., Uggenti A. C., Vaišnoras M. [LEI], Zanino R.. Identification of accident sequences for the DEMO plant In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 124, p. 1277-1280. ISSN 0920-3796.

2016

Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.
Rimkevičius S. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. HAZOP application for the nuclear power plants decommissioning projects In: Annals of Nuclear Energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 94, p. 461-471. ISSN 0306-4549.

2015

Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Dundulis G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Safety Assessment of Low-Contaminated Equipment Dismantling at Nuclear Power Plants In: Science and Technology of Nuclear Installations. Hindawi, 2015, Vol. 2015, p. 1-11. ISSN 1687-6075.

Pranešimas konferencijoje

2022

Salupere S., Nováková I., Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Krasnikovs A., Gulik V., Mõtlep R.. ICONDE – innovation in concrete design for hazardous waste management applications In: 10th International Symposium on Naturally Occuring Radioactive Material (NORM). Utrecht: 2022, Session 19: ENA - NORM Residue and Waste Management, p. 1-16..

2021

Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. RELAP5 application for water hammer analysis in different thermal-hydraulic systems In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1921-1926. ISBN 978-1-77592-216-2 .

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Babilas E. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Tonkūnas A. [LEI]. LEI activities in the EU projects directed to support the Regulatory Body of Iraq In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, T. 66, Nr. 1, p. i-ii. EBSCO (Academic Search Complete), INSPEC, Index Copernicus, SCOPUS, VINITI, Ulrich's Web . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Mažieji moduliniai reaktoriai (angl. Small Modular Reactor SMR) yra viena iš pagrindinių artimiausios ateities alternatyvų, galvojant apie naujų branduolinių reaktorių statybą. Šiuo mDaugiau

2

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1
ELSMOR projekto logotipas

ELSMOR (towards European Lisencing of Small MOdular Reactors) aims to create methods and tools for the European stakeholders to assess and verify the safety of light water small modulDaugiau

2
R2CA projekto logotipas

The Reduction of Radiological Consequences of design basis and extension Accidents (R2CA) is an EU H2020 project launched in September 2019. It will run for four years and is coordinaDaugiau

3
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

4
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaDaugiau

5

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

3
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

4

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

5

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

6

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Kompetencijos tinklo, skirto sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai, SARNET projektas vykdytas 2004 – 2008 metais. Pagrindiniai SARNET projekto tikslaiDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

1
EEA Grants logo thumbnail

Vykdant šį mokslinį projektą planuojama sukurti naujas kompozicines medžiagas, naudotinas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procese. Siekiama sukurti specializuotą betoną ilgalaikiam paDaugiau

TATENA

1

2004 ir 2009 metais Ignalinos AE buvo sustabdyta dviejų kanalinio tipo grafitinių verdančio vandens reaktorių (RBMK-1500) eksploatacija. Po Ignalinos AE sustabdymo susikaupė apie 22 0Daugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Projekto dalyviai: Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkija Lietuvos energetikos institutas, LietuvaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau