Panaudoto branduolinio kuro charakterizavimas (TATENA Nr. T13018)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2020.08.12 - 2024.12.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Panaudoto branduolinio kuro rinklių charakteristikų nustatymas reikšmingas norint atlikti techninius įvertinimus, bei užtikrinti panaudoto branduolinio kuro saugojimo ciklo saugą.

TATENA koordinuojamas mokslinių tyrimų projektas (IAEA CRP) „Spent Fuel Characterization“ T13018 skirtas panaudoto branduolinio kuro charakterizavimo tyrimams, kurių taikymas svarbus branduolinių atliekų saugojimo, transportavimo ir laidojimo etapams.

Šio projekto pagrindinis tikslas yra valstybių narių kompetencijų ir informacijos mainai skirti spręsti klausimams susijusiems su panaudoto branduolinio kuro charakterizacija. Šiam tikslui įgyvendinti valstybės narės pasidalins informacija apie charakterizavimo metodus ir jų vystymą (modelių, metodikų ir procedūrų taikymo). Projekto metu įgyta „gerąja“ patirtimi bus pasidalinta su valstybėms narėms turinčiomis ribota patirtį ir infrastruktūrą. Projekto pabaigoje bus parengtas visiems viešai prieinamas TATENOS techninis dokumentas.
 

LEI veikla projekte

Sustabdžius Ignalinos AE reaktorius, Lietuvoje šiuo metu aktualus panaudoto branduolinio kuro saugojimas, šiuo pagrindu Lietuvos energetikos instituto mokslininkai įsitraukė į TATENA koordinuojamą mokslinį tarptautinį „Spent Fuel Characterization“ projektą. Lietuvos energetikos instituto mokslininkai projekte ketina atlikti kompleksnius tyrimus paremtus skaitiniais ir analitiniais metodais tam, kad būtų įvertinta panaudoto branduolinio kuro būklė ir galimi pažeidimai tarpinėse saugyklose. Kompleksiniam tyrimui bus pasitelkta neutroninė, termohidraulinė ir mechaninė analizės. Šiuo tyrimu siekiama praplėsti metodiką skirtą panaudoto branduolinio kuro rinklių tarpinėse (šlapio ir sauso saugojimo) saugyklose procesų analizei, įvertinti kuro apvalkalo pažeidžiamumą, nustatyti galimas radioaktyvių medžiagų išlakas į aplinką, bei įvertinti šių medžiagų sklidimą.

 

Projecto dalyviai:

Suomija
Lietuvos energetikos institutas, Lietuva
Meksika
Korėjos Respublika
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Ukraina

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Andrius Tidikas 253-AK +37037401941 Andrius.Tidikas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Raimondas Pabarčius 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Andrius Slavickas 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt