Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.12 - 2015.08
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Projekto veiklos:

 • viešosios prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų rezultatų užtikrinimas,
 • APC veiklos bendras centralizuotas viešinimas,
 • technologijų perdavimo veiklų APC organizavimas bei vykdymas.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • mokslo ir studijų institucijose įregistruota 17 APC,
 • E. Mokslo vartuose parengta informacija apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teikiamas paslaugas, mokslo rezultatus,
 • parengta metodika dėl APC išteklių valdymo, paslaugų kainodaros, MTEP veiklų rezultatų viešosios prieigos užtikrinimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo,
 • parengtas APC viešinimo planas, įgyvendintos viešinimo priemonės (parengtas APC teigiamo įvaizdžio formavimo paketas, išleistas bendras ir individualūs kiekvienam APC informaciniai leidiniai bei individuali vaizdo medžiaga, publikuoti informaciniai straipsniai),
 • vykdytas kvalifikacijos tobulinimas įvairiomis temomis (APC išteklių valdymas, intelektinės nuosavybės apsauga ir valdymas, MTEP rezultatų komerciniams, MTEP veiklų rezultatų viešosios prieigos užtikrinimas, technologijų perdavimas),
 • organizuoti jungtiniai APC paslaugų ir MTEP rezultatų, bendradarbiavimo galimybių bei „Open R&D Lietuva“ tinklo pristatymo vizitai Prancūzijoje („Biofit 2014“), Japonijoje, Italijoje („Expo 2015“).

Projektas vykdytas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.

Projekto trukmė: 32 mėn.

Projekto vertė: 1 158 480 EUR

Koordinatorius: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneriai:

 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Gamtos tyrimų centras
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • VMTI Inovatyvios medicinos centras
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus universitetas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rimantas Levinskas 208-AK/330-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Beata Barauskaitė
Ramutė Grikštaitė
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt