Rimantas Levinskas

Administravimo padalinys (01)
Pareigos:
Projekto vadovas
Kab. nr.:
208-AK/330-AK
Telefonas:
+37037401804

Publikacijos

Straipsnis

2019

Kalpokaitė Dičkuvienė R. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Levinskas R. [LEI], Čėsnienė J. [LEI]. Incinerator residual ash – Metakaolin blended cements: Effect on cement hydration and properties In: Construction and Building Materials. Elsevier, 2019, Vol. 206, p. 297-306. ISSN 0950-0618.

2018

Levinskas R. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Kuoga A., Luobikienė A., Rodriguez J., Cañadas I., Brostow W.. Modified xonotlite-type calcium silicate hydrate slabs for fire doors In: Journal of fire sciences. Sage, 2018, Vol. 36, Iss. 2, p. 83-96. ISSN 0734-9041.

2016

Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė I. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Levinskas R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Energetikoje naudojamų plienų senėjimo vertinimas pagal struktūros pokyčius In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 155-170. ISSN 0235-7208.
Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: Comptes Rendus Chimie. Prancūzija, Paryžius: Elsevier, 2016, Vol. 19, p. 433-440. ISSN 1631-0748.

2014

Kėželis R. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Levinskas R. [LEI], Brinkienė K. [LEI]. The employment of a high density plasma jet for the investigation of thermal protection materials In: Physica scripta. 2014, Vol. 2014, No. T161, Article ID: 014069, ISSN 0031-8949, eISSN 1402-4896.

Pranešimas konferencijoje

2021

Brostow W., Cañadas I., Faltynowicz H., Levinskas R. [LEI], Garcia J. R.. Fire resistance of materials In: Seventh Internacional Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2021, 14, p. 1-1. ISBN 978-9941-491-09-2.

2015

Tamošiūnas A. [LEI], Valatkevičius P. [LEI], Grigaitienė V. [LEI], Valinčius V. [LEI], Levinskas R. [LEI]. Biomass conversion to hydrogen-rich synthesis fuels using water steam plasma In: The sixth international renewable energy congress. Sousse-Tunisia: Tunisas, 2015, p. 1-7..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Levinskas R. [LEI], Kasiulis E.. Lietuvos mokslas – ateities energetikai In: Investuok. Vilnius: UAB „Leidybos studija“, 2018, Nr. 3, p. 54-55. ISSN 1822-6779.

Tarptautiniai projektai

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

The measures in this project allow the "Centre for Thermochemical Conversion of Solid Fuels" to strengthen its position on the European level, integrating its activities in the EuropeDaugiau

COST

1
COST actions logo

The main objective of the Action is to develop an innovative 'integrated toolbox' of predictive methods/models and targeted invasive and non-invasive measurement techniques, improvingDaugiau

EUREKA

1

Koordinatorius: „Blachovnia“ Institute of Heavy Organic Synthesis, LenkijaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projekto tikslas: Išanalizuoti galimybes bei pasiruošti Gaires ir Veiksmų planą žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos (HRS4R) įsidiegimui, siekiant paskatinti tyrėjų karjeros paDaugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

3
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

4

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinDaugiau