Ramutė Grikštaitė

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2016

Štreimikienė D. [LEI], Bilan Y., Jasinskas E., Grikštaitė R. [LEI]. Migration trends in Lithuania and other new EU member states In: Transformations inbusiness & economics. Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas, 2016, Vol. 15, No. 1 (37), p. 21-33. ISSN 1648-4460.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

Projekto RUSE pagrindiniai tikslai: pirmas, siekiama sustiprinti ryšį tarp miesto plėtros ir darnios energetikos klausimų; antras, daryti įtaką geresniam struktūrinių fondų naudojimuiDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažintDaugiau

2

Six regional case studies are developed, where significant energy efficiency and renewable energy achievements are obtained in the frame of Structural Funds planning, or other regionaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projekto tikslas – technologijų perdavimui tinkamos aplinkos atviros prieigos centruose (APC) sudarymas, siekiant stiprinti Lietuvos tyrėjų tarptautinį konkurencingumą Europos mokslinDaugiau