Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas“

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015 - 2017
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (toliau Programos) tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.

Vykdant Programą 2015 – 2018 m., sprendžiami du uždaviniai:
1. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę;
2. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas, nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui atstatyti.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Kriaučiūnienė 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt