Branduolinės elektrinės ilgaamžiškumo prognozavimas (NULIFE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.10.01 - 2011.10.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

2006-2011 m. LEI mokslininkai dalyvavo kompetencijos tinklo NULIFE, skirto parengti branduolinių įrenginių ilgaamžiškumo valdymo metodologiją ir virtualaus instituto, galinčio atlikti ilgaamžiškumo įvertinimo mokslinius tyrimus Europos branduolinių įrenginių gamybos pramonėje, vykdytuose tyrimuose. Projektas taip pat siejamas su rizikos vertinimais pagristų sprendimų priėmimo metodikos tobulinimu ir eksploatacinės kontrolės optimizavimu. Projektą vykdė konsorciumas, kurį sudarė 10 dalyvių ir 27 partneriai (tarp jų LEI), koordinatorius buvo VTT (Suomija) mokslinių tyrimų centras. Sukurtas NULIFE kompetencijos tinklas leido koordinuoti Europoje vykdomus mokslinius tyrimus srityse, kurios reikalauja įvairių senėjimo procesų, aplinkos poveikio ir apkrovų sąveikos vertinimo, nusakant įvairių branduolinių įrenginių saugos lygį.

LEI veikla projekte

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos darbuotojai dalyvavo šiose darbo grupėse:

 • IA-1 – partnerių patyrimo ir kompetencijos vertinimas;
 • IA-2-2 – struktūrinio vientisumo įvertinimas;
 • IA-2-4 – saugumas, rizika ir patikimumas;
 • RA-9 – Specializuota grupė paraiškoms rengti.

IA-1 darbo grupėje laboratorijos mokslininkai parengė medžiagą apie RBMK-1500 reaktoriaus priverstinio cirkuliacinio kontūro austenitiniams vamzdynams taikomą „tekėjimo prieš suirimą” metodiką. Ši medžiaga buvo panaudota ruošiant ataskaitą apie nacionalines patirtis taikant „tekėjimo prieš suirimą“ metodiką vamzdynų saugios eksploatacijos vertinime. IA-2-2 darbo grupėje parengtos tyrimų ataskaitos apie RBMK-1500 reaktoriaus kuro kanalų senėjimą bei jų irimo vertinimą, atlikta priimtinų ir kritinių plyšių kuro kanaluose analizė. Lėto hidridinio pleišėjimo įvertinimas atliktas naudojant tekėjimo prieš suirimą metodologiją. IA-2-4 darbo grupėje parengta medžiaga ataskaitai apie saugos koeficientų įvertinimo nustatymo metodiką bei parengtas AE saugumo, rizikos ir patikimumo vertinimo programos aprašymas. LEI taip pat dalyvavo darbo grupėje ruošiant ataskaitą Pasyvių komponentų įtaka saugai.
RA-9 darbo grupėje laboratorijos tyrėjai kartu su kitų šalių NULIFE dalyvaujančiais atstovais parengė pasiūlas BP projektams Patobulintos saugos įvertinimo procedūros, pagrįstos tikimybiniais vertinimais (Improved safety assessment procedures based on probabilistic considerations (PROSAFE)) ir Tekėjimo prieš suirimą taikymas esant ilgalaikei eksploatacijai (Leak before breAk in lonG Term OperatiON (LAGOON)).

Bendra projekto vertė: 8 400 000 EUR.

Koordinatorius: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (VTT), Suomija

Dalyviai:

 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE – CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE, Belgija
 • USTAV JADERNEHO VYZKUMU REZ A.S., Čekijos Respublika
 • COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (CEA), Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, France, AREVA NP GMBH, Vokietija
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES – DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, Belgija
 • BRITISH ENERGY GROUP PLC, Jungtinė Karalystė
 • SERCO LTD, Jungtinė Karalystė
 • FORSMARKS KRAFTGRUPP AB, Švedija
 • E.ON KERNKRAFT GMBH, KERNKRAFT GRAFENRHEINFELD, Vokietija

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Gintautas Dundulis 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt