Gintautas Dundulis

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
434-AK
Telefonas:
+37037401918

Publikacijos

Monografija (Knyga)

2020

Arrieta S., Austin T., Bruchhausen M., Chitty W. - J., Dundulis G. [LEI], et al. INCEFA-PLUS findings on environmental fatigue In: INCEFA-PLUS findings on environmental fatigue. [S.l.]: INCEFA-PLUS consortium, 2020, p. 1-169. ISBN 978-84-09-24496-6.

Straipsnis

2024

Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Probabilistic Assessment of Structural Integrity In: Axioms. Basel: MDPI, 2024, Vol. 13, Iss. 3, 154, p. 1-22. ISSN 2075-1680.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Study of the impact of hydrides on the fracture toughness of Zr-2.5Nb alloy In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 416, 112803, p. 1-14. ISSN 0029-5493.

2023

Eidukynas V., Dundulis G. [LEI], Babilas E. [LEI]. Numerical simulation of a shock absorber used for protecting of casks for spent nuclear fuel In: Nuclear Engineering and Design . Lausanne: Elsevier, 2023, Vol. 415, 112703, p. 1-10. ISSN 0029-5493, eISSN 1872-759X.
Pate B. S., Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical modelling of the low cycle fatigue in austenitic stainless steel In: Mechanika 2023: proceedings of the 27th international scientific conference, 26 May 2023, Kaunas University of Technology, Lithuania: proceedings. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2023, p. 279-283. ISSN 2783-5677.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Numerical Evaluation of Residual Stress Influence on SIF in CT Specimen In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 10, 6180, p. 1-15. ISSN 2076-3417.

2021

Bruchhausen M., Dundulis G. [LEI], McLennan A., Arrieta S., Austin T., n Cicero R., Chitty W. - J., Doremus L., Ernestova M., Grybėnas A. [LEI], Huotilainen C., Mann J., Motterchead K., Novotny R., Perosanz F. J., Platts N., le Roux J.-Ch., Spätig P., Celeizábal C. T., Twite M., Vankeerberghen M.. Characterization of Austenitic Stainless Steels with Regard to Environmentally Assisted Fatigue in Simulated Light Water Reactor Conditions In: Metals. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 2, 307, p. 1-20. ISSN 2075-4701.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical research of elastic-plastic fracture toughness of aged ferritic-martensitic steel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 120, 105070, p. 1-10. ISSN 1350-6307.

2020

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Research of Fracture Toughness of Aged Ferritic-Martensitic Steel In: Metals. Basel: MDPI, 2020, Vol. 10 (12), 1686, p. 1-13. ISSN 2075-4701.
Saad D., Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI]. Calculation of SIFs for semi-elliptical surface cracks in U-shapedbellows expansion joints of Es-Salam research reactor vessel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 111, 104481, p. 1-13. ISSN 1350-6307.

2019

Saad D., Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI]. Numerical simulation of SIF in Es-Salam research reactor vessel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 96, p. 394-408. ISSN 1350-6307.

Pranešimas konferencijoje

2023

Sushant B. P., Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Application of finite element method for low cycle fatigue analysis for steel In: Metal 2023: 32nd international conference on metallurgy and materials, May 17 - 19, 2023. Ostrava-Zabreh: Tanger, 2023, p. 289-295. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-88365-12-9.

2020

Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Bruchhausen M., Cicero R., Mottershead K., Huotilainen C., Le-Rouxs J.-Ch., Vankeerberghen M.. INCEFA-PLUS project: review of the test programme and main results In: Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials Brno, Czech Republic, EU, May 20 - 22, 2020. Brno: 2020, p. 410-415. Scopus. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-87294-97-0.

2018

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Investigation of Hydrogen Influence on Stress Intensity Factor of Zirconium Alloy In: Proceedings of 23rd International Conference “MECHANIKA 2018”. Druskininkai, 18 gegužės 2018 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, p. 58-61. ISSN 1822-2951.

2017

Žutautaitė I. [LEI], Dundulis G. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Eid M., Stakelytė G.. Estimation of rare events probabilities in natural gas transmission networks In: 10th International conference on mathematical methods in reliability (MMR 2017). Grenoble, France: 2017, p. 1-9..
Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Pipe rupture and inspection sensitivity analysis In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 108-116. ISBN 978-92-79-73870-8.
Žutautaitė I. [LEI], Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Valinčius M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. Risk and reliability assessment of the district heating network methodology with case study In: Risk, Reliability and Safety: Innovating theory and practice – Walls, Revie & Bedford (Eds). Londonas: Taylor & Francis Group, 2017, p. 2578-2585. ISBN 978-1-138-02997-2.

2016

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical investigation of critical stress intensity factor In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 226-233. ISSN 1822-7554.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Fracture toughness numerical modelling of the martensitic chromium stell In: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Conference proceedings May 25th - 27th 2016 Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic. Ostrava: Tanger Ltd, 2016, p. 592-597. ISBN 978-80-87294-67-3.

2015

Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical simulation of high temperature fatigue test of the welded steel P91 In: 23rd Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology Manchester (SMIRT23). United Kingdom: 2015, p. 1-8..
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Deterministic-probabilistic structural integrity analysis of the gas transmission pipelines In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar, May 28-29, 2015. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-8..

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.

2015

Dundulis G. [LEI]. Branduolinių elektrinių saugos padidinimas padengiant trūkumus, įvertinus aplinkos nuovargį (INCEFA-PLUS In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 6-7. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei BranduoliniųDaugiau

2
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

3

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

4

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

5

2010 metais gruodžio 13 dieną buvo pasirašyta ES 7-osios BP projektas Medžiagų bandymas ir normos (MATerials TEsting and Rules). Projekto pradžia 2011 m. sausio 1 d., jame be BranduolDaugiau

6

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2006-2011 m. LEI mokslininkai dalyvavo kompetencijos tinklo NULIFE, skirto parengti branduolinių įrenginių ilgaamžiškumo valdymo metodologiją ir virtualaus instituto, galinčio atliktiDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Projekto dalyviai: Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkija Lietuvos energetikos institutas, LietuvaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Akcinė bendrovė „Astra LT“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu įgyvendina projektą „Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu Daugiau