Vandenilio energetikos technologijų centras (investicinio projekto rengimas)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.03.23 - 2005.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto tikslas – įvertinti visas planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti iš jų optimalią ir ją visapusiškai pagrįsti, o gavus neigiamus rezultatus – atsisakyti nuo ekonomiškai nenaudingo projekto. Pagrindus investavimo tikslus, įvertinus projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius, nustačius optimalius projekto įgyvendinimo terminus, atlikus projekto finansinę ir ekonominę analizę bei įvertinus ekonominę projekto naudą, bus įrodyta planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto svarba ir struktūrinių fondų lėšų investavimo būtinumas.

Projekto rezultatai:

  • Parengtas investicinis projektas
  • Atliktas projekto auditas
  • Išplatinti 5 straipsniai, informaciniai pranešimai

Pasekmės:

  • Pateikta paraiška ESF pagal BPD 2.5 priemonę, gauta parama. Projektas “Vandenilio energetikos technologijų mokymo organizavimas” įgyvendinamas.
  • 2005 m. spalio 5 d. pateikta paraiška infrastruktūriniam projektui pagal BPD 1.5 priemonę.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vanda Vilčinskienė
Liudas Pranevičius
Neringa Vištakytė